«AKTIVITET FOR ALLE»

Dyrøy kommune har fått tildelt midler til prosjektet «Aktivitet for alle» fra Helsedirektoratet.

Målet med prosjektet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, samt skape deltakelse, aktivitet, sosialt fellesskap og møteplasser.

Omfanget av ensomhet er blitt stort i samfunnet og det kan ikke betraktes som et privatproblem, men et alvorlig samfunnsproblem. Dyrøy kommune som tjeneste, har et ansvar for å forebygge helseskader som kan forårsakes av ensomhet.

Prosjektet skal bidra til å etablere faste og jevnlige sosiale sammenkomster, både på tvers av generasjoner og kulturer. Videre skal prosjektet koordinere og etablere friville besøks- og turvenner for eldre og seniorer, samt tilbud om transport til og fra de sosiale arenaene.

Videre skal det også iverksettes tiltak som skaper relasjon mellom unge og eldre/seniorer, på tvers av generasjoner og kulturer.

Prosjektets tidsramme: ut år 2017.

 

Prosjektleder Nordavind Utvikling KF: Nina Jørgensen Nikolaisen

Prosjektgruppe/styringsgruppe: Enhetsleder og fagledere PLO, Kulturskolerektor ved Elvetun skole, Leder Dyrøy Frivilligsentral og Ungdomsarbeider i Dyrøy.