Dokhelse Troms – prosjektet

I regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USH) – Pådriver for fag og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder