Dyrøyseminaret 2016

Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling.
Seminaret har som mål å styrke egen og andre kommuners evne til utvikling og omstilling.