Presentasjon

Her er en kort presentasjon. Bla deg i gjennom, se mål og organisering av byregionprogrammet for Midt-Troms.