213 kommuner i Norge er med

Utviklingsprogram for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkrafta i disse områdene. 37 byregioner med til sammen 213 kommuner er i gang med fase 2 av programmet.