Byregion

Midt-Troms er med i det nasjonale byregionprogrammet initiert av kommunal- og moderninseringsdepartementet.