Byregion Midt-Troms

Midt-Troms er i dag en region på vel 30.000 innbyggere som står overfor store demografiske utfordringer. I byregionprogrammet er målet å utvikle lokalt forankrete strategier og tiltak for å møte disse utfordringene og skape vekst.