S@mspill 2015

Styrke barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet 2015

S@mspill – videreføring 2016

Styrke barn og unge – psykisk helse og rusfeltet 2016

Ungdom sprenger grenser

26.-27.september

Samarbeid kjenner ingen grenser

27.september

Næringsliv flytter grenser

28.september

Byregion Midt-Troms

Presentasjon av byregionprogrammet

213 kommuner i Norge er med

Midt-Troms markerer seg i sør