S@mspill

Dyrøy kommune har fått tildelt kr. 300 000 i midler fra Fylkesmannen og kr. 200 000 fra Bufdir til S@mspill prosjektet. Prosjektet skal bidra til å styrke tjenestetilbudet gjennom økt kompetanse blant ansatte som arbeider med barn og unge, forsterke hjelpeapparatet i form av å utvikle samhandlingsmodeller, dokumentere/kartlegge psykisk helse blant barn og unge, og foreldrestøttende tiltak i kommunen.

Bilde: Helsestasjonen i Dyrøy. Anette Jørgensen

Bilde: Helsestasjonen i Dyrøy. Anette Jørgensen.

 

 

 

 

 

 

Satsingsområder:

 

Prosjektet ledes av Helsesøster Anette Jørgensen.

Prosessveileder Nina Jørgensen Nikolaisen/ prosjektleder DSS.