Sjekk status for sammenslåingsprosessen

Norgeskart 2Den siste perioden har vi hatt en kraftig vekst i antall kommuner som har startet diskusjonen om den fremtidige kommunestrukturen. Noen er fortsatt helt i startgropa, mens andre er klar for en mer omfattende utredning. Til høsten må alle være i gang med prosessen.

Kommunekartet til Kommunal-Rapport.no får du oppdatert status for sammenslåingsprosessen i hver enkelt kommune.