Lofotrådet vurderer å anke avslaget

NoregTidligere denne uken ble det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke har innvilget Lofotrådet sin søknad om 700.000 kroner i støtte til utredning av kommunestrukturen.

Departementet sin begrunnelse er at søknaden omhandler utredning av det interkommunale samarbeidet, og ikke kommunesammenslåing. Men Jonny Finstad som er ordfører i Vestvågøy og leder i Lofotrådet, sier til Lofotposten at de vurderer å anke avslaget. Lofotrådet ønsker å vite mer om hva som tjener Lofoten best, om det er å utvide samarbeidet, eller å slå sammen kommunene.

Kommunereformen i praksis

Regjeringen sitt arbeid med en ny kommunereform, og planer for en storstilt kommunesammenslåing skaper engasjement i hele landet. Det er ikke bare Lofotrådet som ønsker å vite hva som tjener hele befolkningen best når det gjelder kommunestruktur og tjenestetilbud.  På Dyrøyseminaret 2014 som blir arrangert i Dyrøy den 23. og 24. september tar vi også denne debatten. Da kommer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Dyrøy for å fortelle mer om Regjeringen sine planer for innføring av ny kommunereform, og hva det innebærer i praksis.