Bør bruke anledninga til å rydde opp i kommunale arkiver

Tør vi veilede ungene også i det digitale "verdensrommet"?Innføring av ny kommunereform er en gyllen anledning for å rydde opp i dagens kommunale arkiver, men dersom det ikke blir satt av midler og stilt krav til sikring av arkivene, er både rettssikkerhet, kulturarv og fremtidig forskning i Norge truet. Det skriver Kari Remseth og Eirik H. Andersen, ved Statsarkivaren i Trondheim i en kronikk i Kommunal Rapport.

Remseth og Andersen frykter tap av uerstattelig rettighetsdokumentasjon knyttet bl.a. til barnevern, skole, helse og eiendom dersom dette ikke blir gjort på rett måte.

Spørsmål om prosessen rundt innføring av en ny kommunereform blir diskutert på Dyrøyseminaret 2014.

Les hele kronikken her