Sanner avslår tre av fem søknader

 Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Stortinget har vedtatt at store utredninger om kommunesammenslåing skal erstattes av mindre og mer målrettete vurderinger, men tre av fem søknader er de siste ukene blitt avslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I følge Kommunal Rapport har Hof, Holmestrand og Re i Vestfold fått 550.000 kroner for å utrede en eventuell kommunesammenslåing, men Lofotrådet har fått avslag på sin søknad fordi den omhandlet interkommunalt samarbeid, og ikke sammenslåing. Andre igjen har fått avslag fordi de er komt for langt i prosessen.

Debatten om kommunereformen og prosessen frem til den blir iverksatt tar vi på Dyrøyseminaret 2014.