Jan Tore Sanner inviterer til naboprat

 Jan Tore Sanner  Foto: Stortinget

Jan Tore Sanner

Foto: Stortinget

Etter sommer ferien er over vil kommunal – og moderniseringsminister Jan Tore Sanner invitere kommune-Norge til å komme i gang med nabopraten.

I en kronikk i Østlendingen.no oppfordrer han nabokommuner til å starte diskusjonen om hva som er de største og viktigste utfordringene, og hva kommunene kan få til sammen.

Selv omtaler han kommunereformen som den største velferdsreformen på 50 år. Den skal sikre gode skoler, barnehager, eldreomsorg og andre viktige tjenester i ti-årene som kommer.

Les hele kronikken her.