Håper på aktivitetssenter i Dyrøy

Kan vi få til en ny møteplass for eldre i sentrum? Dyrøy kommune v/ Dyrøyseminarsenteret har søkt Helsedirektoratet om tilskudd for etablering av aktivitetssenter i Dyrøy.

Målet er å utvikle en møteplass med innhold av aktiviteter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Planen er at aktivitetssenteret skal holde til i utleiebygg 2 (Revegården). Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skape engasjement hos yngre seniorer/nye pensjonister og eksisterende tilbud i lokalsamfunnet. Det er også ønskelig å styrke samhandling med de frivillige organisasjoner.

«Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Dette skal skje gjennom å skape møteplasser som er åpne for alle seniorer og eldre, enten gjennom egne tilbud til gruppen eller ved å legge til rette for møteplasser på tvers av generasjonene. Tilbudene skal være helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud, og ikke ha krav om enkeltvedtak for deltakelse». http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/aktivitetssentra-for-seniorer-og-eldre-2014.aspx

Dyrøy kommune ser viktigheten av å skape en møteplass for eldre, der den eldre står i fokus og der de eldre har lyst til å bidra. Aktivitetssenteret skal være et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak. Daglig leder ved Frivilligsentralen får hovedansvaret for aktivitetssenteret og skal koordinere aktivitetene og igangsette tiltak i samarbeid med lag og foreninger, samt offentlige tjenester.

Helsedirektoratet behandler i disse dager søknaden og det ventes en tilbakemelding innen utgangen av juli måned.

Daglig leder ved frivilligsentralen Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter.

Daglig leder Frivilligsentralen – Hans Bakkejord, ser frem til å etablere en «ny møteplass» hvor det skapes nye aktiviteter. Foto: Kjell-Jostein Lillegård

Leder LHL May Johnsen ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor lag og foreninger bidrar i fellesskap.

Leder LHL May Johnsen, også ny styreleder i Frivilligsentralen, ser på dette som en stor mulighet til å skape en møteplass hvor  lag og foreninger bidrar i fellesskap. Foto: Maria Holm Simonsen

 

 

1 svar
 1. Mira T. Sandaaker
  Mira T. Sandaaker says:

  Bra tiltak! Også med tanke på alle seniorer med fritidsbolig i Dyrøy. Har hørt mange hjertesukk fra den «medbrakte» ektefellen (den uten familietilknytning) om at det er vanskelig å bli med i den sosiale aktiviteten her.

  Jeg tror ikke egentlig det er så vanskelig, men terskelen er høy for selve inngangen og det er ikke så lett å orientere seg på det som finnes. Mange tilbud målbæres mellom kjentfolk, møtefrekvens og aktivitet er sterkt varierende og det er ikke alltid så lett å skjønne hvor man skal møte (hverken Utleiebygg 2, Revegården eller Stalheim er skiltet, for å ta noen åpenbare eksempler).

  Med bare en småfot innafor er det straks lettere: har man en dedikert serviceperson å spørre, så finner man ut. Her vil et aktivitetssenter være midt i blinken. Pluss at det kan gi litt olje i maskineriet til de mange tilbudene drevet av frivillige, med den ofte sparsommelige bemanninga de har. Her gjør også Hans/Frivilligsentralen (og sommerverten i sommerukene) allerede en strålende jobb, så det finnes et meget godt grunnlag på plass.

  Lykke til med etableringen!

Comments are closed.