Framtidas arbeidsform

I dag, 5. februar 2014, gir to personer sine rapporter; en på forsiden av VG og en i sosiale medier. De er et par, begge arbeider både i nord og i sør – og underveis. De reiser, de er på farten. Og jobben er med på mange av reisene.

Tone Kolaas og Viggo Ditlevsen er ofte på farten

Tone Kolaas og Viggo Ditlevsen er ofte på farten

Rapport 1 Fra NSB:

Hjemmekontor i damevesken

«Selv har jeg hjemmekontor i damevesken. Nå er damevesken og jeg hos NSB, så da har vi hjemmekontor på plass 219, vogn 2» skriver Tone Kolaas i sosiale medier i dag. Ho er rådgiver/redaktør Kulturnett Oppland, Oppland Fylkeskommune. Det er usikkert om Kolaas legger merke til toglydene. Akkurat nå publiseres nemlig en artikkel i vogn 2 på veg mot Oslo. – Jeg er avhengig av Telenor, men ikke kontor!

Rapport 2 I VG:

– Suveren måte å jobbe på

Les mer i dagens VG, 05 02 2014

Les mer i dagens VG, 05 02 2014

På en helt annen kant av landet jobber hennes kjæreste, Viggo Ditlevsen. Arkitekten tegner bygg; Kunnskapsparken på Finnsnes, Nordavindshagen, Lofoten kulturhus, Tømmervik kirke og andre spennende bygninger. (A3 Arkitektkontor mottok i 1993 Nord-norsk arkitekturpris for Tømmervik kirke og i 2011 for Lofoten kulturhus).

Arkitekt Ditlevsen jobber hjemmefra. Eller på reise. Eller i sitt andre hjem i sør. Fordelene er flere. – Bonusen er hjemmebakt brød hver dag, som jeg lager innimellom jobbingen, uttaler Ditlevsen i dagens VG.

Det hører med til disse to hverdagshistoriene at paret Kolaas og Ditlevsen møtes. De har to hjem, et i nord og et i sør. Og de jobber til en hver tid fra der de er.

Vi ønsker fleksibilitet

7 av 10 arbeidstakere vil si nei til en jobb som ikke er fleksibel, viser nye undersøkelser. En norsk undersøkelse viser at 35 prosent av dem som er i arbeid, jobber delvis hjemmefra i løpet av en måned. Nyere forskning synliggjør at vi ville blitt lengre i jobben om den hadde større grad av fleksibilitet. Ei avgjørende forutsetning for alle som jobber slik er at det er breiband. En må ha tilgang til en felles firmaserver – og der ligger det meste en trenger. Arkitekt Viggo Ditlevsen sier til VG at han er avhengig av «internett og bærbar PC og iPhone» for å kunne utføre jobben. Det har han mange plasser. Og derfor kan arkitekten jobbe fleksibelt og ta jobben med seg dit han reiser.

Savner arbeidsmiljøet

For mange er det å være i et fellesskap viktig. De fleste av oss har sosiale behov også i arbeidsrelasjonen. Noen ønsker å spise matpakken sammen med andre og slå av en prat. Andre har et behov for uformelt å lufte mer spesifikke problemstillinger knyttet til jobben, og da kan det å jobbe alene hjemmefra være et stort minus. For noen som er på reise, eller på hytta, kan kontorhotell være en arena hvor en kan utføre jobben. Her er et fellesskap, og her er tekniske fasiliteter tilrettelagt slik at det blir enklere å løyse arbeidsoppgavene.

Framtida

I dag vet vi at flere og flere vil løse arbeidsoppgaver stedsuavhengig, og stadig flere jobber kan utføres på avstand. – Dette er framtidas arbeidsform, hevder redaktøren i Kulturnett Oppland. Tone Kolaas og Viggo Ditlevsen gjør gode valg både for seg selv, hverandre og for jobben. Å kombinere reise og jobb er effektivt. Å ivareta oppgaver på hjemmebane samtidig som en løyser jobbutfordringer, oppleves som en bonus.