Stor interesse for stedsuavhengig utdanning

Mange møtte til infokveld om stedsuavhengige studer januar 2014 i Nordavindshagen

Mange møtte til infokveld om stedsuavhengige studer januar 2014 i Nordavindshagen. Foto: Ragnvald Storvoll.

Nærmere 30 møtte da Dyrøyseminarsenteret arrangerte en informasjonskveld for de som går «med en student i magen». Studiesenteret AS, Salangen, Studiesenteret på Finnsnes og Folkeuniversitetet presenterte seg selv og studieløp for de som ønsker å ta stedsuavhengig utdanning. 

Lav utdanningsgrad og mangel på stabil arbeidskraft gjorde at man startet desentralisert utdanning i Midt-Troms på 70-tallet. Blant tilbudene var førskolelærerutdanning. Siden den gang har utviklingen innen kommunikasjon og teknologi gjort stedsuavhengig utdanning mer tilgjengelig og lettere å gjennomføre. Behovet er imidlertid minst like stort som for 35 år siden.

Nye muligheter

Mulighetene er mange for de som vil kombinere jobb, familie og utdanning. Det tilbys heltids- og deltidsstudier. Noen er kun nettbasert, noen er samlingsbasert, mens andre igjen er klasseromsbasert.

Å studere hjemmefra krever stor disiplin og god struktur på hverdagen, og manglende miljø kan være en utfordring. Dyrøy kommune har gjennom sitt prosjekt Stedsuavhengig bygd opp et kontorhotell der studenter kan benytte seg av fasilitetene helt gratis. Opprinnelig tenkt til arbeidstakere, men nå vokser det også frem et studentmiljø der flere tar utdanning på ulike nivå. Studentene gir uttrykk for at det er verdifullt å ha et sted å dra til når de skal lese, og et miljø der fag, oppgaver og annet kan diskuteres, og der arbeidstakere og studenter møtes som likeverdige parter. Et slikt miljø bidrar også til å få flere som «sitter på gjerdet» til å starte på en utdanning de kanskje har drømt om lenge.

De mulige gevinstene for lokalsamfunnet er åpenbare. Studentene som tar stedsuavhengig utdanning vil i neste omgang representere stabil arbeidskraft med rett kompetanse.

Motivasjonskveld

Mange mindre lokalsamfunn kan legge til rette for en informasjonskveld for voksne som har «en student i magen». Å skape et fellesskap – et miljø for læring – der en kan drøfte og se felles muligheter, gjerne sammen med noen tilbydere av studier, kan være en avgjørende faktor for at nye voksne tar steget og sender sin søknad på studier. Potensialet for å rekruttere enkeltpersoner som student er stort, og behovet hos både bedrifter, kommuner og organisasjoner for ny kunnskap det samme. Da er det avgjørende at det finnes en møtearena og motor for denne type tilrettelegging i lokalsamfunnet. De småsamfunn som tar et initiativ for en slik infokveld, vil kunne høste store gevinster både i form av ny kunnskap, fornøyde innbyggere og god framtidsutvikling.

Omvisning på kontohotellet januar 2014

Omvisning på kontohotellet januar 2014 for knappe 30 interesserte med «en student i magen». Foto: Ragnvald Storvoll.

Studiesenteret Finnsnes

  • Tilbyr bachelor i sykepleie, samlings- og klasseromsbasert på Finnsnes.
  • Jobber med flere studieretninger, blant annet praktisk pedagogisk utdanning
  • Skreddersyr utdanning for næringslivet, f.eks. fagbrev i prosessindustri

Studiesenteret Salangen

  • Tilbyr flere utdanninger som er samlings- og nettbasert. Mange kommuner er medlem, og klasser settes sammen av elever fra hele landet. Mye undervisning foregår via toveis lyd-bilde.

Folkeuniversitet

  • Tilbyr kurs innen språk, data, kultur og fritid, og utdanninger på høyskole-, fagskole-, videregående nivå og bedriftskurs.
  • Eneste som tilbyr 1. avdeling rettsvitenskap stedsuavhengig.