Konferanse ut – unconference inn!?

Det er viktig at folk møtes, og i jobbsammenheng er konferanse en vanlig måte å gjøre dette på. En ny vri er metoden «unconference», som gir deltagerne stor medvirkningsmuligheter.

Konferanser er gjerne en enveis-kommunikasjon, selv om mange åpner for spørsmål etter endt foredrag. Hvordan kan man dra hjem etter en konferanse med mest mulig relevant informasjon og ideer? Og hvordan kan man bruke slike sammenkomster også til nettverksbygging, når opp til flere hundre deltar på en konferanse, og man bare kjenner noen få sjeler fra før, eller kanskje ingen?

Dyrøyseminarsenteret deltok nylig på en konferanse over 300 mennesker med fagfeltet «coworking» som felles interesse. Her var det mange som ikke kjente hverandre, og det var metoden «unconference» som gjaldt. Kort fortalt sender deltagerne inn sine spørsmål og innspill, enten i forkant eller under konferansen. Eller unconferencen. Arrangørene sorterer innspillene etter tema, og setter tid og sted for bolkene som kommer frem av innspillene. På denne måten er deltakerne medvirkende i å styre innholdet av den faglige konferansedelen.

I vårt tilfelle ble over 100 innspill satt sammen til seks mindre rundebordskonferanser med seks tema hver – 36 tema som deltagerne fikk velge imellom. Ingen påmelding – det var bare å møte opp ved det temaet man brente mest for. Så kommer clouet: Innsenderne av innspillene leder selv den aktuelle sesjonen. Etter en runde presentasjon gikk diskusjonen rundt akkurat det tema og de spørsmålene du var mest interessert i selv. Samtidig fikk du møte personer med akkurat samme interessen. I denne settingen bidrar hver enkel konferansedeltager med sine erfaringer for alle får taletid foran publikum.

Det tenkes nye tanker, det bygges nettverk, mange relevante spørsmål blir besvart og mange relevante spørsmål blir reist. Kort sagt: Dette blir det fort innovasjon av!

 

Unconference_maa_organiseres

6 tidspunkt – 6 bord. Her er innspill på tema kommet inn og sortert. For deltagerne er det bare å velge tema! Foto: Ragnvald Storvoll.

En enkel måte å holde styr på en unconference på når man er deltager! Foto: Ragnvald Storvoll

En enkel måte å holde styr på en unconference på når man er deltager! Foto: Ragnvald Storvoll

Unconference - rundbord. Her er det deltagerne som styrer showet! Foto: Ragnvald Storvoll.
Unconference – rundbord. Her er det deltagerne som styrer showet! Foto: Ragnvald Storvoll.