Dyrøyseminarsenteret i fagrådet

Fagråd og ansatte i Distriktssenteret

Fagrådet og ansatte ved Distriktssenteret.   Foto: Distriktssenteret.

– Vi er stolt av å bli regnet som en viktig samarbeidspartner for Distriktssenteret, sier Ragnvald Storvoll, nybakt leder av fagrådet. – For oss betyr det at vi er med på å sette agendaen for arbeidet til en viktig institusjon for norske distriktskommuner. Dyrøyseminarsenteret har i mange år hatt et godt samarbeid med Distriktssenteret (KDU – Kompetansesenter for distriktsutvikling), og Storvoll har vært en del av fagrådet, først som vara, den siste tiden som nestleder, og nå altså som leder.

– Distriktssenteret er en viktig aktør for alle kommunene rundt om i landet som jobber med lokalsamfunnsutvikling, sier Storvoll. – Gjennom innsamling, systematisering og analyse av kunnskap rundt tema som nærings- og stedsutvikling, omdømme, tilflytting, samfunnsplanlegging og mer, får distriktskommuner adgang til viktig informasjon for sitt arbeid.

Fagrådet har en rådgivende rolle for Distriktssenteret, og har et ord med i laget på disse områdene:

  • Hovedlinjene for Distriktssenterets virksomhet
  • Senterets årsplaner og strategier
  • Faglig arbeid ved senteret og dens publikasjoner
  • Andre saker som er viktig for Distriktssenteret

Distriktssenteret i fremtida

– Slik jeg ser det har Distriktssenteret spisset rollen sin og blitt tydeligere i det norske landskapet. Idag koordinerer og analyserer dyktige ansatte kunnskapen knyttet til utviklingen av norske lokalsamfunn. En slik samling av kunnskap finnes ikke andre plasser og det er i stor grad med å sette agenda hvor vi trenger ny og dypere forskning. Denne bestillerkompetansen ser jeg på som avgjørende, sier den nye lederen i fagrådet.

I de siste er det igangsatt forskning på mange fagområder, bestilt av Distriktssenteret. I juni ble en stor studie om tilflytting lagt frem og vakte stor nasjonal interesse i alle medier. Om kort tid legges en ny kunnskapsstudie fram om reiseliv og lokalsamfunnsutvikling. For meg er dette eksempler på hvordan ny nasjonal kunnskap når ut til lokalsamfunn og på alle aktørene som bidrar til utvikling i kommuner og regioner i Norge.