Torgdagen i Dyrøy – del av et langsiktig arbeid for lokalsamfunnet!

Sist lørdag ble Torgdagen 2013 arrangert i Brøstadbotn sentrum – for første gang etter at den har vært en del av prosjektet Dyrøy 2017 i noen år. Torgdagen har en lang tradisjon i Dyrøy også før Dyrøy 2017, og har vokst de siste årene. Lions og idrettslaget i Brøstadbotn (BIL) har i år samarbeidet om arrangementet, og et stort og fornøyd publikum kunne kose seg på et torg med mange utstillere som tilbød høg kvalitet på sine stands. Over hundre frivillige var i sving, og arrangørene fikk god drahjelp fra Dyrøy kommune gjennom Frivilligsentralen ved leder Hans Bakkejord, også kalt «Mister Torgdag».  

Torgdagen i Dyrøy 2013

Torgdagen 2013 ble en suksess. – Folk var fornøyd, sier Lisbeth Tobiassen, leder i Brøstadbotn idrettslag og årets torgdagsjef. Foto: Stig Stokkland

– Uten han «Mister Torgdag» hadde vi hatt det tøft, sier Lisbeth Tobiassen, leder i BIL. – Han er en unik ressursperson med mye erfaring fra tidligere år, han vet hva som fungerer. Denne hjelpa var gull verdt, det samme gjelder Nina Nikolaisen som også var med i planleggingen. Det er flott at noen kan trø til på dagtid når all jobben skal gjøres på dugnad, sier hun. – Prosjekt Dyrøy 2017 har løftet torgdagen fra å være et lite arrangement til et større og bedre arrangement, og enda er det potensiale for videreutvikling. Jeg mener det er viktig at kommunen fortsatt samarbeider med lag og foreninger for å gjennomføre slikt, for torgdagen har blitt en flott dag for innbyggere og besøkende. Folk trivdes! avslutter Tobiassen.

 

Prosjektleder Nina Nikolaisen har noen år fartstid når det gjelder utvikling av torgdagen, og det er hun som har stått for overleveringen tidligere i år. – Dyrøy kommune har gjennom Dyrøy 2017 jobbet med flere tiltak for lokalsamfunnsutvikling. Torgdagen er ett av dem, og vi har blant annet kjøpt inn telt, bord og stoler, og vi har laget en mal for strukturering av arbeidsoppgaver. Torgdagen er en arena der befolkningen, besøkende og hytteeiere kan møtes til felles opplevelser. Slikt er med på å skape samhold og bolyst i Dyrøy, sier hun og legger til: -Det er utrolig flott at Lions og BIL igjen har tatt over roret og fått til et så bra arrangement!

Platinakortet og Fårikålfestivalen er to andre tiltak som har vært utviklet gjennom Dyrøy 2017. – Det er prosjektenes natur at de skal avsluttes, og arbeidet skal inn i en dr
iftsfase, sier daglig leder i Dyrøyseminarsenteret, Kjell Sverre Myrvoll. – Mange bedrifter ønsket å videreføre Platinakortet, og det er nå Dyrøymat som har ansvar for den daglige drifta. Fårikålfestivalen er i løpet av 5 år utviklet til et godt arrangement som involverer mange, og skaper link mellom landbruksnæringen og befolkningen for øvrig. Vi har fått mange signaler om at dette har vært veldig positivt for sauenæringen i Dyrøy. Derfor jobber vi nå videre med festivalen for å se om den kan utvikles til et regionalt arrangement, sier Myrvoll.