Ny daglig leder

 

Et tett samarbeid mellom gammel og ny leder i overgangsfasen er viktig

Et tett samarbeid mellom gammel og ny leder i overgangsfasen er viktig

Kjell-Sverre Myrvoll startet denne uka i vikariatet som daglig leder i Dyrøyseminarsenteret KF. Marit Alvig Espenes går ut i svangerskapspermisjon.

Vi ønsker vår nye daglige leder velkommen. Nye briller, ny kunnskap og nye nettverk kommer inn med Myrvoll. Han har brei erfaring fra tidligere, til tross for sin unge alder.

Kjell-Sverre Myrvoll startet i vikariatet som daglig leder 22 04 2013

Kjell-Sverre Myrvoll startet i vikariatet som daglig leder 22 04 2013

Hvem er Kjell-Sverre?

– Jeg er 32 år og kommer opprinnelig fra Aursfjord i Balsfjord kommune. Der vokste jeg opp på gård, som jeg senere har drevet med småfe.  Nå bor jeg på Dyrøya sammen med kona, Ellen Mikalsen Hals, og to barn på snart fire og ett år.

– Siden jeg var 16 år har jeg vært politisk aktiv og har vært kommunepolitiker i Balsfjord fra 1999 – som varaordfører fra i 2007 og frem til jul i 2012. Jeg har vært fast fylkestingsrepresentant i perioden 2003 – 2011 og er fortsatt 2. vara til fylkestinget for Senterpartiet.

– Jeg har alltid vært opptatt av frivillighet, organisasjonsarbeid og samfunnsutvikling og har derfor hele mitt voksne liv vært aktiv i lag og foreninger samt at jeg har viet mye av livet til å delta i den offentlige debatten, både i og utenfor den politiske arenaen.

Har du noen erfaringer som du vil trekke fram?

– Jeg har en allsidig bakgrunn, der jeg blant annet har jobbet i forsvaret som instruktør på teknisk materiellforsyning. Videre har jeg erfaring som fylkessekretær i Senterpartiet og Senterungdommen, med arbeidsområde Troms. Der hadde jeg ansvaret for daglig ledelse av fylkespartiet samt politisk og organisatorisk rådgivning til alle deler av organisasjonen.

– De siste årene har jeg drevet mitt eget lille maskinfirma der vi pr i dag er tre ansatte.  Hovedvekten er på veivedlikehold i Indre-Troms, men fra i vinter har vi en liten kontrakt for Mesta her i Dyrøy som skal gå frem til 2017.

 – Jeg er en samfunnsengasjert person og har hatt en rekke verv både i og utfor politikken. Kan blant annet nevne at jeg har sittet i Sentralstyret i Senterungdommen, vært hovedstyremedlem i ASVL (Arbeidsgiverorganisasjonen til vekstbedriftene), samt en rekke verv innenfor frivillige lag og foreninger lokalt i Balsfjord og regionalt. I dag er jeg styreleder i Sandbukt AS og Dyrøy Vekst AS.

– Som aktiv politiker i mange år har jeg fått god innsikt i politiske prosesser og skaffet meg god kjennskap til offentlig forvaltning.

Mange har kanskje lest om en varaordfører som giftet seg med en annen varaordfører???

– Jeg og kona Ellen Mikalsen Hals traff hverandre gjennom politikken og vi giftet oss 29. desember i fjor etter fem års samboerskap.

– Det som var spesielt den siste tiden var at vi var varaordførere det siste halvannet året i to forskjellige kommuner, og det ble vel fleipet litt med en gryende kommunesammenslåing.

Men nå er det bare en varaordfører i familien?

– Jeg valgte, etter en lengre prosess med meg selv og i familien, å søke fritak fra mine politiske verv i Balsfjord fra årsskiftet siden jeg flyttet hit til Dyrøy, så nå er det Ellen som er varaordføreren i familien.

Hva ønsker du å bidra med i din nye jobb?

– Jeg mener at min allsidige bakgrunn og det nettverket som jeg har oppnådd gjennom arbeidslivet og politikken de siste årene, gir meg en ballast som jeg vil ta med meg inn her i Dyrøyseminarsenteret. Jeg vil være med på å bidra til å videreutvikle Dyrøyseminarsenteret videre fremover sammen med de flotte medarbeiderne som er her.

Er det noe som du vil savne fra Balsfjord?

– Jeg vil nok savne den spennende og hektiske politiske hverdagen der og ikke minst de nære medarbeiderne som jeg har hatt der.