Ny daglig leder

 

Et tett samarbeid mellom gammel og ny leder i overgangsfasen er viktig

Et tett samarbeid mellom gammel og ny leder i overgangsfasen er viktig

Kjell-Sverre Myrvoll startet denne uka i vikariatet som daglig leder i Dyrøyseminarsenteret KF. Marit Alvig Espenes går ut i svangerskapspermisjon.

Vi ønsker vår nye daglige leder velkommen. Nye briller, ny kunnskap og nye nettverk kommer inn med Myrvoll. Han har brei erfaring fra tidligere, til tross for sin unge alder.

Kjell-Sverre Myrvoll startet i vikariatet som daglig leder 22 04 2013

Kjell-Sverre Myrvoll startet i vikariatet som daglig leder 22 04 2013

Hvem er Kjell-Sverre?

– Jeg er 32 år og kommer opprinnelig fra Aursfjord i Balsfjord kommune. Der vokste jeg opp på gård, som jeg senere har drevet med småfe.  Nå bor jeg på Dyrøya sammen med kona, Ellen Mikalsen Hals, og to barn på snart fire og ett år.

– Siden jeg var 16 år har jeg vært politisk aktiv og har vært kommunepolitiker i Balsfjord fra 1999 – som varaordfører fra i 2007 og frem til jul i 2012. Jeg har vært fast fylkestingsrepresentant i perioden 2003 – 2011 og er fortsatt 2. vara til fylkestinget for Senterpartiet.

– Jeg har alltid vært opptatt av frivillighet, organisasjonsarbeid og samfunnsutvikling og har derfor hele mitt voksne liv vært aktiv i lag og foreninger samt at jeg har viet mye av livet til å delta i den offentlige debatten, både i og utenfor den politiske arenaen.

Har du noen erfaringer som du vil trekke fram?

– Jeg har en allsidig bakgrunn, der jeg blant annet har jobbet i forsvaret som instruktør på teknisk materiellforsyning. Videre har jeg erfaring som fylkessekretær i Senterpartiet og Senterungdommen, med arbeidsområde Troms. Der hadde jeg ansvaret for daglig ledelse av fylkespartiet samt politisk og organisatorisk rådgivning til alle deler av organisasjonen.

– De siste årene har jeg drevet mitt eget lille maskinfirma der vi pr i dag er tre ansatte.  Hovedvekten er på veivedlikehold i Indre-Troms, men fra i vinter har vi en liten kontrakt for Mesta her i Dyrøy som skal gå frem til 2017.

 – Jeg er en samfunnsengasjert person og har hatt en rekke verv både i og utfor politikken. Kan blant annet nevne at jeg har sittet i Sentralstyret i Senterungdommen, vært hovedstyremedlem i ASVL (Arbeidsgiverorganisasjonen til vekstbedriftene), samt en rekke verv innenfor frivillige lag og foreninger lokalt i Balsfjord og regionalt. I dag er jeg styreleder i Sandbukt AS og Dyrøy Vekst AS.

– Som aktiv politiker i mange år har jeg fått god innsikt i politiske prosesser og skaffet meg god kjennskap til offentlig forvaltning.

Mange har kanskje lest om en varaordfører som giftet seg med en annen varaordfører???

– Jeg og kona Ellen Mikalsen Hals traff hverandre gjennom politikken og vi giftet oss 29. desember i fjor etter fem års samboerskap.

– Det som var spesielt den siste tiden var at vi var varaordførere det siste halvannet året i to forskjellige kommuner, og det ble vel fleipet litt med en gryende kommunesammenslåing.

Men nå er det bare en varaordfører i familien?

– Jeg valgte, etter en lengre prosess med meg selv og i familien, å søke fritak fra mine politiske verv i Balsfjord fra årsskiftet siden jeg flyttet hit til Dyrøy, så nå er det Ellen som er varaordføreren i familien.

Hva ønsker du å bidra med i din nye jobb?

– Jeg mener at min allsidige bakgrunn og det nettverket som jeg har oppnådd gjennom arbeidslivet og politikken de siste årene, gir meg en ballast som jeg vil ta med meg inn her i Dyrøyseminarsenteret. Jeg vil være med på å bidra til å videreutvikle Dyrøyseminarsenteret videre fremover sammen med de flotte medarbeiderne som er her.

Er det noe som du vil savne fra Balsfjord?

– Jeg vil nok savne den spennende og hektiske politiske hverdagen der og ikke minst de nære medarbeiderne som jeg har hatt der.

Nye, fleksible arbeidsplasser vekker interesse

Salangen kommune har lagt forholdene godt til rette i kontorhotellet for å jobbe stedsuavhengig

Salangen kommune har lagt forholdene godt til rette i kontorhotellet for å jobbe stedsuavhengig

I Norge har vi nærmere 30 kontorhotell. I Nord-Norge vokser det nå fram nye løsninger som i stor grad er tilpasset lokale forhold.  Større steder som Tromsø og mindre steder som Salangen, , Sortland og Dyrøy, utvikler fleksible, moderne kontorløsninger som gjør at flere kan tilbringe mer tid der de ønsker, og bruke sin kompetanse i lokalsamfunnet.

Og nettopp fleksibiliten er avgjørende i lokalsamfunnutvikling. Tidligere var det å lage bygg der arbeidere kunne ha sine fysiske kontorer i fokus. Verdier blir ikke lengre skapt i tradisjonelle kontor. Verdiskaping skjer på ulike steder, til ulike tider, i skiftende samarbeidskonstellasjoner og uten faste ansettelser. Denne nye måten å jobbe på krever nye fysiske og virtuelle steder. Det trengs fleksible, tilgjengelige arbeidsrom med god digital infrastruktur som fungerer som inkubator for nettverksbygging, innovasjon og produksjon.

 
Nytt kontorhotell i Salangen

 

Ordfører Ivar B. Prestbakmo er stolt over åpningen av nytt kontorhotell i Salangen

Ordfører Ivar B. Prestbakmo er stolt over åpningen av nytt kontorhotell i Salangen

I «Huset mot Havet» i Sjøvegan sentrum (Salangen kommune) finner du kontorhotellet som åpnet sine dører 22. april 2013. 11 flunkende nye kontorplasser og 4 studieplasser står til disposisjon og kan leies til meget fleksible betingelser. I samme korridor finner du Studiesenteret AS som tilbyr stedsuavhengig studier innen mange fag, og Nasa Salangen, et næringsutviklingsselskap som blant annet ivaretar Salangen kommunes førstelinjetjeneste ovenfor etablerere og eksisterende næringsliv i Salangen. Dessuten finner du flere aktører, både private næringsdrivende og offentlige aktører, NAV er en av disse. I tillegg er det lunsjrom og kjøkken, digitalt studio og møterom – kort sagt alt man trenger for å jobbe effektivt.

Stor mediainteresse

Nrk radio, avisene Fremover og Troms Folkeblad og Salangen-Nyheter har laget reportasjer om åpningen av kontorhotellet i Salangen. Den nasjonale nettstedet www.stedsuavhengig.no har også  tekst og bilder fra enda et nytt kontorhotell som ser dagens lys. Det er åpenbart at mange miljø er på leting etter gode løsninger for framtidas fleksible arbeidsliv.

 

1139 mennesker fulgte konserten til Brøstadbotn Barokk Band – helt stedsuavhengig!

Tidligere i april hadde Brøstadbotn Barokk Band konsert i Dyrøy, og invitasjonen gikk ut i hele regionen. Over 80 fremmøtte utgjorde publikum i Nordavindshagen, men det var langt flere som fikk overvare konserten. Faktisk nesten like mange som bor i hele Dyrøy! 1139 mennesker benyttet seg av tilbudet om å oppleve konserten helt stedsuavhengig ved å følge direkteoverføringen fra Salangen NyheterLes mer

Kafédialog for ungdom!

jente-blikk-diatm2

RUS – angår det meg? Deg?
Statistikken viser at ungdom eksperimenterer med flere typer rusmidler nå enn før, og Dyrøy er intet unntak. Det er lett å få tak i rusmidler, og fortsatt troner alkohol på toppen. Hvorfor prøver noen ungdommer rusmidler og andre ikke, og hvordan kan vi sammen bidra til at man ikke «tester ut»?

Mandag 29. april kl. 17.30 arrangeres det kafédialog for ungdommen, i Kultursalen på Elvetun skole, med temaet: «Forebygging av kriminalitet blant barn og unge».

Rusmiddelbruk mer utbredt
Rusmiddelmisbruk blant ungdom er blitt mer utbredt de senere år. Alkohol er fortsatt det vanligste rusmiddel, og fører til flest skader, ulykker og vold – både hjemme og ute. Alle tilgjengelige undersøkelser peker i retning av at vi er inne i en periode der en større andel unge enn tidligere oppgir at de har brukt ulike narkotiske stoffer, og at dette gjelder hele landet. Terskelen for bruk av rusmidler er blitt lavere og forskjellen mellom by og bygd er blitt mindre.

Jobbe sammen
Å forhindre rusmiddelmisbruk blant unge er viktig for å sikre et godt ungdomsmiljø lokalt. Her må vi alle jobbe sammen: Voksne og foreldre må gå foran med godt eksempel, og vise større tydelighet i holdninger til rus i alle former. Informasjon om rusens menneskelige og samfunnsøkonomiske skadevirkninger må ut til både skoleungdom og foreldre. Foreldre, frivillige organisasjoner, skole og ungdomsklubber er av særlig betydning for å forhindre en negativ utvikling. Vi håper at åpenhet om rusproblematikken kan hjelpe ungdommen til å ta standpunkt og si «NEI til RUS».

Fokus på flere områder!
Gjennom kafédialogen vil arrangørene sammen med ungdommen også sette fokus på konfliktløsninger og venneforhold i skole- og fritidssituasjoner. Arrangør av kafédialogmøtet er et samarbeid mellom ungdomsleder/SLT-koordinator – Turid Andreassen, Rus-konsulent Tove Markussen, ungdom i Dyrøy og Dyrøyseminarsenteret. SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Politifolk fra vårt politidistrikt informerer og deltar på møtet.

Velkommen til kafédialog for ungdom fra 7. klasse og oppover, i Dyrøy!

Nyt musikk fra Brøstadbotn Barock Band – fra der du er!

Kulturenheten i Dyrøy og Dyrøyseminarsenteret er stolt av å kunne melde at konserten med Brøstadbotn Barokk Band blir direkteoverført over nett, takket være et samarbeid med Salangen-Nyheter og Troms Fylkeskommune. I 2011 streamet vi verdenspremieren til det da nyetablerte bandet. I år gjør vi det igjen. Les mer