Et steg nærmere flere boliger i Dyrøy

Lokalsamfunnsutvikling er avhengig av boliger til folk. Dyrøy kommune følger opp boligsatsningen med nye tiltak. Denne gangen er målgruppa de som har konkrete planer om å bygge i Dyrøy og de som har behov for avklaringer overfor kommunen eller husbanken. Det legges til rette for en dialog mellom kommunen, Husbanken, innbyggere og næringsliv. 

Dyrøy kommune har i en tid jobbet målrettet med boligpolitikken. Etter et notat om status rundt boligsituasjonen i Dyrøy begynte en ball å rulle. Flere kommunale boliger er solgt, og det ble arrangert et åpent møte for alle innbyggere rundt tema i november 2012.

Det er ikke bare Dyrøy som tar tak rundt tema bolig. Husbanken har tidligere besøkt Midt-Troms regionråd der det ble satt fokus på «hvordan løse lokale og regionale boligpolitiske utfordringer». I tillegg var kommunene i regionen sterkt representert på distriktskonferansen i februar 2013 i Bodø, der det blant annet ble diskutert distriktspesifikke utfordringer og konkrete boligtiltak. Dyrøy kommune deltok her med tre representanter.

Kommunene i regionen har både like og ulike utfordringer på grunn av mangel på bolig. Mange kommuner opplever positiv befolkningsvekst, men mangler boliger å tilby tilflyttere. Mange eldre boliger står tomme, mens de som er tilgjengelig i markedet ofte ligger på feil sted. Seniorkonsulent i Rambøll, Hilde Warp, gjør rede for foreløpige funn fra sin evaluering av ordninga Boligetablering i distriktene:

«Utfordringene dreier seg om at kommunene har for få boliger på leiemarkedet, at boliger står tomme, tilgjengelige boliger er uegnet og det er risiko for fallende boligpriser. I mange kommuner ser man misforhold mellom antall arbeidsplasser og boligbehov. De aller fleste kommunene ønsker seg flere innbyggere, men har i mindre grad gjort strategiske vurderinger knyttet til boligmarkedet for å nå målet.»
Dette er tilbudet for Dyrøys befolkning og næringsliv når Husbanken kommer i april:

Åpent møte

Tirsdag 2. april, kl. 19.00, Nordavindshagen

Ordfører Randi Lillegård ønsker velkommen!

Adelheid Kristiansen, avd. direktør i Husbanken i Bodø deler kunnskaper og erfaringer med:  

–          boligpolitikk i små kommuner

–          virkemiddelordninger for offentlig og private

–          gode eksempler på små kommuner som har lyktes

–          eksempler på godt samarbeid mellom kommuner og næringsliv

 

Individuelle møter

Fredag 5. april, digitalt studio, Nordavindshagen.

Husbanken tilbyr individuelle møter der utbyggere kan avklare sine spørsmål. Hver enkelt må booke møtetid, dette kan gjøres pr. mail eller telefon eller under åpent møte 2. april.

Dyrøy kommune ønsker velkommen til boligutviklingsdialog!

Artikkelen er skrevet av Nina Jørgensen Nikolaisen.