Stedsuavhengig arbeid i fokus for statlige arbeidsplasser

Den nye stortingsmeldingen "Ta heile Noreg i bruk" (13/2012 - 2013) er nylig lansert. Regjeringen ønsker å legge til rette for stedsuavhengig arbeid både når det gjelder fysisk og digital infrastruktur og ved at statlige ansatte skal gis muligheten til å jobbe stedsuavhengig.

Den nye stortingsmeldingen «Ta heile Noreg i bruk» (13/2012 – 2013) er nylig lansert. Regjeringen ønsker å legge til rette for stedsuavhengig arbeid både når det gjelder fysisk og digital infrastruktur og ved at statlige ansatte skal gis muligheten til å jobbe stedsuavhengig.

Det har lenge vært norsk politikk å bidra til lokalsamfunnsutvikling gjennom å etablere statlige arbeidsplasser på mindre steder i hele landet. Stortingsmeldingen «Ta heile Noreg i bruk» (13/2012 – 2013) ble nylig lansert. Her pekes det på noe man i Dyrøy kommune har jobbet lenge med: Stedsuavhengige arbeidsplasser. Kapittel 9 i meldingen handler om  statlige, stedsuavhengige arbeidsplasser. Som tidligere er plassering av institusjoner i hele Norge poengtert, men det har nå kommet til et nytt perspektiv: Muligheten for å jobbe stedsuavhengig på individnivå, altså at den statlig ansatte skal ha muligheten til å jobbe der han eller hun ønsker. Kommuner som legger til rette med gode fasiliteter for denne type arbeid har et fortrinn – her kan folk komme og jobbe etter plug and play-metoden, uten noe mer forarbeid. Kontorhotellet i Brøstadbotn og nettstedet for stedsuavhengig arbeid er nevnt som eksempel i et eget avsnitt.

Stedsuavhengig arbeid trenger gode tekniske løsninger. Digit-utvalget har i NoU 2013:2 tidligere slått fast at «Sammenlignet med andre land er de norske målene for bredbåndsdekning og båndbredde lite ambisiøse og legger for dårlig til rette for utbygging.» Den nye stortingsmeldingen presiserer viktigheten av å ha en god fysisk og digital infrastruktur også der befolkningstall i utgangspunktet tilsier at utbygging ikke vil være lønnsom. Regjeringen vurderer derfor blant annet å «bruke tilskot også i åra fremover for å stimulere til utbygging av breiband med høg kapasitet i små marknader» (kap. 4). Det håper Kompetansenter for stedsuavhengig arbeid virkelig skjer, fordi kontorhoteller her i Brøstadbotn, i Salangen, i Bø i Vesterålen og alle som i fremtida ønsker å legge til rette for stedsuavhengig arbeid, er avhengige av slikt!