Hvordan kartlegger vi ledige boliger?

Bolig til salgs på Dyrøya - denne ligger ute på Finn.no, men hvordan får man oversikt over de andre husene som er ledige?

Bolig til salgs på Dyrøya – denne ligger ute på Finn.no, men hvordan får man oversikt over de andre husene som er ledige?

I Dyrøy arbeides det aktivt med å utforme en bedre boligpolitikk, tilpasset de utfordringer vi står overfor akkurat nå. Særlig handler dette om tilrettelegging for unge etablerere.

Dette er problemstillinger vi deler med flere. Distriktssenteret har samlet mange gode eksempler på andre kommuners arbeid med boligutfordringer, vi har sett til både Hamarøy og Gildeskål.

Parallelt ser Dyrøy kommune på sin egen organisering av arbeidet med bolig; hvor skal man henvende seg med boligspørsmål, hvordan skaffer man seg oversikt over ledige boliger som ikke legges ut til salgs på det åpne markedet, som denne på FINN.no, men leies ut via bekjentskap, blir stående tomme eller selges privat. Finnes det eiere av småbruk som kunne tenke seg hjelp til å finne en som vil ta over? Og hvordan jobber vi bedre sammen; prosjektene, landbruksetaten, adminstrasjonen m.fl. – og hvordan får vi oversikt over næringslivets behov for boliger til sine ansatte?

Mens vi jobber med dette, vil vi gjerne høre fra deg om du har

  • Tips om ledige boliger – til salgs eller leie
  • Tips om småbruk der eierne kan/vil kontaktes for en uformell prat

Les også om folkemøtet om Boliger for unge etablerere, og erfaringene fra kafédialogen.