Erfaringer med kafédialog

Dyrøyseminarsenteret tilrettela nylig for kafédialog med kommunens innbyggerne der tema var «Boligpolitikk for unge i etableringsfasen». Det var forhåpentligvis det første åpne møtet i rekken av flere.

Har vi bedre ideer sammen, enn hver for oss? Kafédialog er et verktøy for å få til bedre innbyggerdialog. Denne gangen var temaet boligpolitikk. Bildet er lånt fra ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

Referater fra praten rundt bordene er skriftlig overlevert kommunens administrasjon og politikere, og offentliggjort på kommunens nettsider, slik «reglene» for en god kafédialog tilsier. Erfaringene så langt er gode, samtidig har vi stort forbedringspotensial. Hva har vi som tilretteleggere lært? At møteformen krever gode forberedelser av lokalet. At alle bord må ha gode tema/spørsmål å jobbe med. At vertene (kommunestyrepolitikere) må kjenne emnet, og kunne stille relevante spørsmål som får praten i gang. At markedsføringen må treffe i de prioriterte målgruppene. At referatene bør skrives både underveis og etterpå – alt som sies er kanskje ikke skrevet ned på arkene. Og der er sikkert mer. I regi av «Sammen om en bedre kommune» skal Dyrøyseminarsenteret ha ansvar for flere folkemøter i løpet av året som kommer. Har du innspill til gode tema?

Måten å jobbe på er sterkt inspirert av våre venner i Lysekil, en lærende kommune i Sverige, og flere i vår region stiftet et hyggelig bekjentskap med møteformen under Dyrøyseminaret 2012. Vi vil gjerne høre dine erfaringer som innbygger – hva kan vi gjøre annerledes?