Hva betyr utmarka for lokalsamfunnet?

Nord-Norge byr på store utmarksressurser, og beite i utmark er en viktig innsatsfaktor for landbruket i landsdelen. En næring som bidrar med en betydelig sysselsetting i tillegg til å utføre en av verdens viktigste oppgaver: Å produsere mat! I tillegg til å produsere mat er landbruket på flere vis en viktig aktør innen lokalsamfunnsutviklingen. Les mer

Små lokalsamfunn er i førersetet

Kronikk i Nordlys 23 01 2013

Kronikk i Nordlys 23. januar 2013.

Er det slik at geografien hindrer oss og holder oss tilbake i et nasjonalt og globalt arbeidsmarked? Eller kan den digitale motorveien plassere små lokalsamfunn i sentrum? I kronikken i Nordlys idag, 23. januar, gis stedsuavhengig tankegang plass på side 3. Stedsuavhengig arbeid er en mulig strategi for tilflytting og  utvikling av et mer variert arbeidsmarked i små samfunn.

Kontorhotell er et viktig svar

Bø i Nordland, Salangen og Dyrøy i Troms har etablert kontorhotell, og flere er i en utredningsfase med mål om å etablere egne. Slik imøtekommer de  behovet for fleksible, moderne kontorløsninger som gjør at flere kan tilbringe mer tid der de ønsker, og bruke sin kompetanse i lokalsamfunnet.

Kontorhotellet i Dyrøy ble åpnet i februar 2012. Foto: Hans Erik Børve.

Kontorhotellet i Dyrøy ble åpnet i februar 2012. Foto: Hans Erik Børve.

Les artikkelen i Nordys og bidra i debatten. At flere deltar er avgjørende for lokalsamfunnsutvikling.

Deler erfaringer med Ibestad og Bø

Dyrøy kommune er en lærende kommune, hva betyr det? Det betyr for eksempel at vi utveksler og deler erfaringer med andre. Til uka får vi besøk av en delegasjon fra Ibestad kommune som vil høre mer om vår erfaring med Bolyst-prosjekter. Det skjer mye spennende i Ibestad, en kommune som har sin egen idéminister og som er vertskap for Tour de Andørja – hvor ideen til Arctic Race of Norway ble født – er noe for seg selv! Vår største satsing på Bolyst akkurat nå, er «Stedsuavhengige arbeidsplasser» som har bygget opp et Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid og drifter kontorhotellet i Brøstadbotn sentrum. Dette kan vi se på som en naturlig forlengelse av prosjektet Dyrøy 2017 som i hovedsak varte fra 2007-2011, med videreføring av en del gode tiltak i 2012 og 2013. Er du nysgjerrig på måloppnåelsen? Her er sluttrapporten som ble framlagt for ett år siden. Å være en lærende organisasjon betyr også å aktivt informere og dele informasjon. Værsågod!

Planene om kontorhotell i Bø ble først offentlig kjent med dette oppslaget i Fløtt Heim 2012, lansert i fjor sommer. Nå har de endelig kommet så langt at de kan begynne å snekre og klargjøre seg for åpning. Vi gratulerer! (Faksimile fra Sortlandsavisa)

Planene om kontorhotell i Bø ble først offentlig kjent med dette oppslaget i Fløtt Heim 2012, lansert i fjor sommer. Nå har de endelig kommet så langt at de kan begynne å snekre og klargjøre seg for åpning. Vi gratulerer! (Faksimile fra Sortlandsavisa)

Når Ibestad kommer til oss, kobler vi dem selvsagt sammen med andre gode krefter. Ingmar Wåhlberg er en ildsjel som holder til i Bø i Vesterålen, der han bygger opp sin bedrift og også et kontorhotell etter modell av Dyrøy. Vi ønsker lykke til og gleder oss til digital erfaringsutveksling mellom Dyrøy, Ibestad og Bø på mandag!

Hvordan kartlegger vi ledige boliger?

Bolig til salgs på Dyrøya - denne ligger ute på Finn.no, men hvordan får man oversikt over de andre husene som er ledige?

Bolig til salgs på Dyrøya – denne ligger ute på Finn.no, men hvordan får man oversikt over de andre husene som er ledige?

I Dyrøy arbeides det aktivt med å utforme en bedre boligpolitikk, tilpasset de utfordringer vi står overfor akkurat nå. Særlig handler dette om tilrettelegging for unge etablerere.

Dette er problemstillinger vi deler med flere. Distriktssenteret har samlet mange gode eksempler på andre kommuners arbeid med boligutfordringer, vi har sett til både Hamarøy og Gildeskål.

Parallelt ser Dyrøy kommune på sin egen organisering av arbeidet med bolig; hvor skal man henvende seg med boligspørsmål, hvordan skaffer man seg oversikt over ledige boliger som ikke legges ut til salgs på det åpne markedet, som denne på FINN.no, men leies ut via bekjentskap, blir stående tomme eller selges privat. Finnes det eiere av småbruk som kunne tenke seg hjelp til å finne en som vil ta over? Og hvordan jobber vi bedre sammen; prosjektene, landbruksetaten, adminstrasjonen m.fl. – og hvordan får vi oversikt over næringslivets behov for boliger til sine ansatte?

Mens vi jobber med dette, vil vi gjerne høre fra deg om du har

  • Tips om ledige boliger – til salgs eller leie
  • Tips om småbruk der eierne kan/vil kontaktes for en uformell prat

Les også om folkemøtet om Boliger for unge etablerere, og erfaringene fra kafédialogen.

Erfaringer med kafédialog

Dyrøyseminarsenteret tilrettela nylig for kafédialog med kommunens innbyggerne der tema var «Boligpolitikk for unge i etableringsfasen». Det var forhåpentligvis det første åpne møtet i rekken av flere.

Har vi bedre ideer sammen, enn hver for oss? Kafédialog er et verktøy for å få til bedre innbyggerdialog. Denne gangen var temaet boligpolitikk. Bildet er lånt fra ddpavumba / FreeDigitalPhotos.net

Referater fra praten rundt bordene er skriftlig overlevert kommunens administrasjon og politikere, og offentliggjort på kommunens nettsider, slik «reglene» for en god kafédialog tilsier. Erfaringene så langt er gode, samtidig har vi stort forbedringspotensial. Hva har vi som tilretteleggere lært? At møteformen krever gode forberedelser av lokalet. At alle bord må ha gode tema/spørsmål å jobbe med. At vertene (kommunestyrepolitikere) må kjenne emnet, og kunne stille relevante spørsmål som får praten i gang. At markedsføringen må treffe i de prioriterte målgruppene. At referatene bør skrives både underveis og etterpå – alt som sies er kanskje ikke skrevet ned på arkene. Og der er sikkert mer. I regi av «Sammen om en bedre kommune» skal Dyrøyseminarsenteret ha ansvar for flere folkemøter i løpet av året som kommer. Har du innspill til gode tema?

Måten å jobbe på er sterkt inspirert av våre venner i Lysekil, en lærende kommune i Sverige, og flere i vår region stiftet et hyggelig bekjentskap med møteformen under Dyrøyseminaret 2012. Vi vil gjerne høre dine erfaringer som innbygger – hva kan vi gjøre annerledes?