Hva slags boligpolitikk vil vi ha i Dyrøy?

Er du på jakt etter bolig i Dyrøy eller har du tanker og ideer om framtidig boligpolitikk i Dyrøy? Vi trenger mer engasjement om boligpolitikk i Dyrøy kommune. Kommunestyret inviterer Dyrøys befolkning til «Åpent møte» i Nordavindshagen» onsdag 28. november.

Dyrøy kommune ønsker å være i dialog med de unge i etableringsfasen og andre som er opptatt av bolig og boligpolitikk i kommunen. Innbyggere, utbyggere, entreprenører og ungdom vil være viktige bidragsytere i denne debatten. Det er ønskelig for kommunen å få en god forståelse for de behov som bør imøtekommes, slik at utviklingen av boligpolitikken kan stå i samsvar med etterspørselen.

Møtet gjennomføres som en kafédialog, med uformelle samtaler i grupper rundt bordene. Alle får mulighet til å dele sine synspunkter og en oppsummering vil bli holdt. Boligpolitisk utvalg i Dyrøy har utarbeidet en status for dagens boligtilstand i kommunen og utspill til fremtidige målsetninger for å bedre boligpolitikken i kommunen. På bakgrunn av denne vil det være behov for en debatt i forhold til ønsker og ideer som innbyggerne måtte ha.

Problemstillingen om manglende utleieboliger eller få hus/leiligheter til salgs er ikke spesielle bare for Dyrøy. Andre mindre kommuner i vår region står overfor de samme boligpolitiske utfordringene som Dyrøy – selv om innbyggertallet går ned er det mangel på ledige boliger i rekrutteringsøyemed. Boliger alene er ikke nok for å skape attraktive lokalsamfunn, men uten boliger blir det vanskelig å lykkes med annet lokalt utviklingsarbeid. Det å se lokale boligpolitiske utfordringer i sammenheng med øvrig lokal samfunnsutvikling er viktig.

Hvordan imøtekomme fremtidig boligbehov hos «unge i etableringsfasen»?

  • Skal kommunens boligpolitikk særlig rette seg mot en målgruppe (aldersgruppe, familietype) eller skal kommunen forsøke å bidra til at det finnes boliger for alle behov?
  • Hvordan kartlegger vi alle som har behov for bolig?
  • Skal tiltak som stimulerer til boligbygging gjelde alle geografiske deler av kommunen?
  • Hvordan få et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører?

Med innbyggernes involvering ønsker kommunen å ta de beste avgjørelsene for framtidig boligsatsing i Dyrøy.

Artikkelen er skrevet av Nina Jørgensen Nikolaisen.