Stedsuavhengig arbeid – på små steder?

Deltagere på Dyrøyseminaret 2012 lærer metoden Kafedialog. Bilde: Distriktssenteret.

NRK Nyheter og «Norge i dag» kunne 5.11.2012 berette om familien som oppfylte sin drøm om å eie et småbruk på Vestlandet. Og som møtte på en stor utfordring.

Husene hadde for dårlig standard og lå for usentralt til at banken kunne gi lån for oppussing og tilbygg.

Dette er dessverre ikke noe ukjent problemstilling, heller ikke i Nord-Norge. I en tid hvor folk ønsker seg ut av storbyens trengsel fordi de ser verdien av å bo landlig, hvor mange arbeidsgivere ser verdien av at arbeidstakere kan bo der de ønsker og jobbe stedsuavhengig, er det altså verdien av boligen som kan sette begrensningen for hvor folk faktisk slår seg ned.

Det nasjonale kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid er etablert i 2012. Ved siden av rådgiving, informasjon og forskning omkring stedsuavhengig arbeid, tester man i Dyrøy kommune ut drift av et kontorhotell der selvstendige, arbeidstakere, hytte- og feriefolk, studenter og elever kan leie kontorplass for dager, uker og måneder, til svært fleksible leiebetingelser. Tilbakemeldingene er gode, men skal et slikt konsept på sikt føre til at flere tar steget ut av storbyen og bosetter seg et sted i Norges vakre natur, må flere forutsetninger være på plass, en av dem er at det være greit å skaffe seg bolig. Mange små steder har lignende utfordringer når det gjelder boligmarkedet. Lang omløpstid kommunale boliger, og et lite marked både for leie og salg av hus gjør det vanskelig for nyankommere. Når långivere i tillegg vurderer verdien av en ny bolig i kommunen etter helt andre kriterier enn byggherren, er det ikke enkelt å komme seg inn i boligmarkedet, selv om vi altså snakker om en liten kommune for eksempel i Nord-Norge, og ikke større steder som Oslo, Tromsø, Bergen eller Trondheim.

Som i mange andre kommuner er dette temaet også på dagsorden i Dyrøy kommune. Hele befolkningen skal involveres for å løse noen av disse utfordringene ved å bruke «kafédialog» som metode. Det er Dyrøyseminarsenteret som skal bidra til å teste metoden i en slik sammenheng etter å ha gjort noen erfaringer med kafédialog inspirert av Lysekil kommune gjennom nettverket «Lærende kommuner» og Dyrøyseminaret 2012.