Vil legge til rette for unge medspillere

Verktøykassa til folk som vil dyrke fram unge ressurser i lokalsamfunnsutvikling fylles opp gjennom kafédialog på Dyrøyseminaret. På verkstedet deles erfaringer og skapes nye ideer.

På arbeidsverksted i regi av Distriktssenteret jobber deltakerne med temaet unge medspillere i lokal samfunnsutvikling.

 

Tema er unge medspillere i utviklinga av attraktive lokalsamfunn. Inndelt i grupper ved «kafébord» og utstyrt med gråpapir og tusj, skal deltakerne – prosjektledere, kommunalt ansatte og fylkeskommunalt ansatte – skrive ned ideer og lære av hverandre. Regien har Ingvill Dahl, avdelingsleder ved Distriktssenterets avdeling på Alstahaug. Målet med arbeidsverkstedet er at flere kommuner skal ta med ungdom i utviklinga av eget lokalsamfunn på en god måte. Her skal deltakerne få verktøy for mobilisering, involvering og medvirkning.

– Vær bevisst på nivåforskjellene – det er et stykke fra mobiliseringsjobben til reell medvirkning, påpeker Dahl.

Hun trekker også fram to stikkord til forsamlingen:

– Det er to ting som er overmåte viktig: ildsjeler og utviklingskultur. Når du både har ildsjeler og en utviklingskultur som gir dem handlingsrom og mulighet til å blomstre – da lykkes du!

Ble sett og tok tak for kommunen

Deltaker Gunnar Sæbø, daglig leder i entreprenørselskap i Salangen, ble inspirert av 18-årige Helge Evensen Bjørkum og hans historie om ungdomsprosjektet Kulturbasert entreprenørskap i Lærdal.

 

Som en del av metoden kafédialog holder tre inspiratorer innlegg før gruppearbeidet starter. En av dem er 18-årige Helge Evensen Bjørkum, prosjektleder for Kulturbasert entreprenørskap i Lærdal. Han forteller om prosjektet som er for og av ungdom. I 2011 skapte nedleggelser av Opplysningen 1881 og sykehuset i Lærdal stor negativitet – noe som fikk ungdommen til å mobilisere.

– Vi føler at vi blir sett og involvert – og er glade i kommunen. For å gjøre noe med ståa arrangerte vi i ungdomsrådet seminarer hvor vi kom fram til en rekke tiltak. Disse ble bakt sammen i ett prosjekt – Kulturbasert entreprenørskap – og inndelt i tre: arbeid, arrangement og aktiviteter. Vi søkte om bolystmidler på 500.000 kroner fra KRD, men hadde ikke tilsvarende beløp å stille med selv. Løsninga ble at vi jobber 2500 timer gratis, sier Bjørkum.

En fun fact er at ungdommene som jobber med prosjektet har en snittalder på 17 år.

Inspirert

Denne historia ble deltaker Gunnar Sæbø svært inspirert av. Han er daglig leder i NASA – et entreprenørselskap i Salangen.

– Jeg er her for å hente erfaringer fra andre steder, og se om de kan brukes for å involvere ungdom i Salangen. Innledningen til Bjørkum innfridde mine forventinger i massevis! sier Sæbø.

Han tror at han på verkstedet både kan få konkrete tips til hvordan få ungdom til å medvirke, og knytte kontakter med folk som jobber med dette for dialog i ettertid.

Meddeltaker Sissel Stokland Jørgensen, kulturleder i Dyrøy kommune, er opptatt av bevisstgjøring knytta til hvordan legge til rette for ungt engasjement.

 – Gårdagens seminardag var en fin oppkjøring til dette verkstedet, og jeg tror dette kan bli nyttig. Her sitter vi i store grupper, og får eksempler på og ideer til hvordan ungdom kan tas med i utviklinga i kommunen. Dette skaper bevisstgjøring rundt at unge kan involveres innenfor ulike områder i kommunen. For eksempel kan vi ta med ungdom i arbeidet med sentrumsplanen som skal utarbeides her i kommunen.

Kulturleder Sissel Stokland Jørgensen synes der nyttig med tips til hvordan kommunen ta med unge i utviklinga av lokalsamfunnet på flere områder.