Slipp ungdom til!

Det unge engasjementet er der – det må bare ønskes velkommen og tas på alvor av den voksne generasjonen, mener nordnorske ungdomspolitikere.

 

Ungdomsråd og ungdomsrepresentanter i kommunestyrer er viktige tiltak for å styrke ungdoms reelle medvirkning, mener debattpanelet med ungdomspolitikere på Dyrøyseminaret; Sandra K. Nygård Borch (leder av Senterungdommen), Johannes Utvåg (Troms Unge Høyre), Viljar Hanssen (Tromsø AUF) og Kristian Eilertsen (FpU).

 

Sandra K. Nygård Borch (Senterungdommen), Viljar Hanssen (Tromsø AUF), Johannes Utvåg (Troms Unge Høyre) og Kristian Eilertsen (FpU) er alle eksempler på at ungdom er engasjerte og vil medvirke. På Dyrøyseminaret møttes de til debatt ledet av Nordlys-journalist Øystein Barth-Heyerdal.

Ikke bare framtida, men også nåtida

De unge og lovende politikerne mener det er genuint engasjement hos dagens unge. Og de vektlegger betydninga av at ungdom får sjansen til å medvirke – – og i samspill med voksne.

– Min appell til politikere er at dere må slippe ungdom til! Ikke se på oss som en trussel mot det etablerte, men gi oss ansvar og posisjoner. Samtidig er balanse mellom voksne og unge er viktig, sier Eilertsen fra Harstad.

– Ungdom må brukes nå – vi har en spesiell evne til å se framover. Vi ber om sjansen til å opparbeide oss tillit. Det må bli lettere for oss å komme til, sier Utvåg, også fra Harstad.

Tilhengere av ungdomsråd

At ungdomsråd er et viktig tiltak for å øke unges reelle medvirkning, enes de alle om. Borch mener det er direkte flaut at 20 prosent av norske kommuner ikke har ungdomsråd. Hun påpeker også at mange ungdomsråd ikke får tilstrekkelig oppfølging, og går inn for at retten til ungdomsråd skal lovfestes.

– Jeg tror at ungdomsråd er nøkkelen til å utløse engasjement – det knytter deg ikke til et bestemt parti. Min hjertesak er også å etablere et eget kommunestyre for ungdom som forvalter egne midler. Dette har jeg prøvd å få til i min hjemkommune Lavangen, sier lederen for Senterungdommen.

– Ungdomsråd er nøkkelen til å skape og kanalisere engasjement. Men det trengs økonomisk og praktisk tilrettelegging. Jeg mener også at det bør være ungdomsrepresentanter i kommunestyrer. Vi utgjør en fjerdedel av Norges befolkning. Derfor er det naturlig å ta oss med i beslutningsprosesser. Unge vil ikke være en byrde, men gi ekstra bredde i et kommunestyre, sier Hanssen.