– Dyrk ungdommelig djervhet!

 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvarsete åpner sin tale på Dyrøyseminaret med å rose Dyrøy kommune.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvarsete er glad for at årets Dyrøyseminar fokuserer på unges makt og medvirkning – et tema hun mener er svært viktig. Her takkes hun for sin tale av konferansier Lone Danielsen.

– Jeg er imponert over Dyrøy – dere får ting til! Kommunen kommer dårlig ut i NHOs kommunebarometer. Hva i helsike vet de som sitter i Oslo bak en pc og deler kommuner inn i kategorier? Folk skal trives – få ting til og føle en mening med det livet de lever. Dere er eksempelet på at det går an å tenke djervt og langsiktig. Dere kan være stolte!

Stort potensial for medvirkning

Narvarsete mener unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling – tema for årets Dyrøyseminar – er viktig å få på dagsordenen.

– Skal vi utvikle lokalsamfunnet og demokratiet, må de unge være med på laget. Og det er et stort potensial i å øke ungdoms medvirkning, påpeker ministeren.

Hun legger særlig vekt på viktigheten av ungdomsorganer etableres og får faktisk innflytelse.

– Det er viktig at det finnes ungdomsorganer med reell påvirkningskraft i alle kommuner. De skal ikke bare være «pynt på kaka». Nå finnes slike organer i 80 prosent av kommunene – jeg er ikke fornøyd før det finnes i alle.

Ungdom må tas på alvor 

Hun vil ha ungdom med i videreutviklinga av dagens gode regionale balanse i «annleislandet» Norge. Mytene om at verdiskapninga skjer i sentrale strøk, og at byene støvsuger distriktene for folk avliver hun bestemt.

– Norge har lav arbeidsløshet og høy kjøpekraft. Flyttestrømmen går ikke bare i ei retning – fra nord til sør, fra periferien til byene – men begge veier. Samtidig kan vi ikke stikke sentraliseringa under en stol. Vi må ha en aktiv politikk for at folk bosetter seg over hele landet.

Se ungt mot

For å sikre den regionale balansen, veksten og mangfoldet, må ungdom involveres og tas på alvor, mener Narvarsete.  

– Vi må høre etter ungdommen. Lytte til deres drømmer, planer og ideer. Folk snakker om ungdommelig overmot. Vi skal ikke være redde for motet. Det å prøve og feile mange ganger er ungdommene gode på. Det er de som tør å satse – og som tør å følge drømmene sine – som får landet vårt framover, sier hun og tenker seg fram i tid:

– Om 10-20-50 år kan vi se oss tilbake og si at dette er det Norge vi kjenner. Dette er de verdiene vi har klart å videreutvikle etter at vi møttes på Dyrøyseminaret i 2012.

Lykke til!