Åpning fra framtida

Ordfører Randi Lillegård fikk hjelp selveste fremtida da hun sammen med de yngste innbyggerne i Dyrøy åpnet  Dyrøyseminaet, som i år skal handle om de unge.

Ordfører Randi Lillegård i Dyrøy hadde ung assistanse da hun åpnet årets Dyrøyseminar. Sjetteklassingene Wilde Johansen, Marie Ertzaas og Marte Røsæg Olsen bidro med sang.

Årets Dyrøyseminar er det åttende i rekken, og temaet i år er «Nye perspektiver». I løpet av de neste to dagene skal de unges makt og medvirkning i lokal samfunnsutvikling fokuseres og debatteres.

− I dag har vi framtida i fokus, og det er de unge stemmene som skal fram. De unge politikerne, de unge forskerne, de unge gründerne, det unge engasjementet, åpnet Lillegård.

Fornying, det å tørre å skape gode arbeidsplasser og lokalsamfunn som gir folk mulighet til å bruke det beste i seg selv, slik at de trives, det er fokus for Dyrøyseminaret og for Dyrøy kommune.

Ordføreren gledet seg derfor til å senere på dagen presentere statsråd Liv Signe Navarsete for fornying og kreativitet i helse- og omsorgssektoren.

Så overlot hun scenen til en gruppe unge mennesker med mange flotte og ulike talenter, for anledningen utstyrt med sang, dikt og rytmer fra grunnen de omgir seg med. Stein og strå. Slik at du kunne fremføre ord til ettertanke før start.

−  Det blir ikke mose på en stein som ruller, erklærte ordføreren, og så var det hele i gang.

Til sammen følger 250 påmeldte Dyrøysemniaret fra Nordavindshagen. I tillegg streames programmet direkte og kan følges via PC eller videokonferanse.