− Se det beste i ungdommen!

− Jeg kan ikke stresse godt nok hvor viktig det er å bruke ulike kampanjer for å nå ulike grupper ungdom. Ungdom er ikke en felles gruppe. De må engasjeres på ulike nivå og på ulike måter, understreker Merima Maja Brkic.

Merima Maja Brkic holdt foredrag i Dyrøy fra sitt kontor i London.

Direkte overført fra sitt kontor i London, holdt den norskbosniske forfatteren, rådgiveren og adferdspsykologen Brkic et grundig foredrag for Dyrøyseminaret fra sine studier og erfaringer tilknyttet ulike ungdomsgrupper.

Blant annet har hun jobbet for statsminister David Cameron med å involvere ungdom i lokalsamfunnsutvikling i Storbritannia.

− I Storbritannia er det mye fokus på prosjekter for problemgrupper, ungdom som av ulike grunner har havnet utenfor.

Det hun har blitt slått av i sitt arbeid med ungdom gjennom de siste 10 årene er de enorme ressursene hun eksponeres for.

− Ungdoms lokale engasjement er sterkt. Man skal anerkjenne alle typer engasjement og ikke undervurdere noen.

Men for å nå fram til dem må mange ulike arenaer og metoder tas i bruk.

− Vi må engasjere ungdom, ikke bare snakke med dem. De reagerer ulikt når de er alene og i grupper. Samtidig er de lett påvirkelige, og gruppedynamikken må ikke undervurderes.

Hun trakk for eksempel fram avgangselevene, russen, som en ressurs langt mer enn et dårlig rykte.

− Russen får så mye negativ omtale. Men faktum er at norske russ samler inn flere millioner til veldedighet hvert år. Her blant russen finner dere det gode engasjementet, og det kan brukes. Russen burde heller vært hentet fram som eksempel som gode ungdomsrelasjoner, sa Brkic.