Nye perspektiver på Dyrøyseminaret 2012

Bildet er fra Dyrøyseminaret 2010 da hele salen lyttet til ungdomsforskerne fra Lysekil. Vi får høre flere unge røster i år.

Årets Dyrøyseminar går av stabelen 18.-19. september og har fått tittelen «Nye perspektiver – unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling«. Temaet er inspirert av egne utfordringer og av utredningen NOU 2011:20 «Ungdom, makt og medvirkning» som ble presentert for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet før jul.

Hører vi etter?
Har de unge, nye stemmene plass i vårt arbeid med lokalsamfunnsutvikling? Hvem er de? Og hører vi etter? Rapporten peker på at ungdom i liten grad er med på å utforme framtidas samfunn, og at de verktøy vi bruker for å oppnå medvirkning, er for dårlige. Også i Midt-Troms er det en utfordring å mobilisere blant ungdom, og gi unge reell innflytelse i prosesser som berører dem. Vår region har store utfordringer med fraflytting, arbeid, utdanningsnivå og medvirkning – uten engasjert ungdom vil vi ikke lykkes med ønsket utvikling i regionen.

På talerstolen i Dyrøy vil unge, nye røster være de som får taletid; nye gründere, unge ildsjeler, ungdomspolitikere, nye forskerstemmer og unge debattanter fra inn- og utland. Vi vil sette fokus på emner som er viktige for ungdoms motivasjon til å bo og arbeide i små lokalsamfunn; påvirkningskraft, mobilitet, digitalisering, flerstedsidentitet, stedsuavhengig arbeid og ungt entreprenørskap.

Regional ungdomssamling
Seminarets målgruppe er politikere, byråkrater, prosjektledere og alle andre som er opptatt av lokalsamfunnsutvikling og distriktspolitikk. Nytt av året er en egen regional ungdomssamling på dag to. Vi vil at ungdom i regionen skal få ta del i Dyrøyseminaret på en spesiell måte. Mer om dette kommer.

Også årets Dyrøyseminar skal stå for innovasjon i form og markedsføring. Moderne teknologi skal omsettes i praktisk bruk. Det tilrettelegges for digital deltagelse underveis, og seminaret webcastes slik at de som ønsker det kan følge foredrag og debatter når det passer dem. Markedsføring gjøres i nye kanaler og formater; videoblogg, pad-versjon av program, sosiale medier m.m.

Fullstendig program og en egen applikasjon for påmelding kommer snart på nettsida vår! Følg med for flere nyheter i dagene som kommer.