Digitalt fortalt

På Torgdagen i Dyrøy 23. juni hadde barnehagen egen stand der de blant annet viste fram sine digitale ferdigheter.

Både små og store lekte med de fire iPad’ene som barnehagen har skaffet seg i forbindelse med programmet Sammen om en bedre kommune (SO1BK).

Andre så på de fire lysbildefremvisningene som kjørte kontinuerlig på de bærbare PC’ene – til tross for det flotte, sterke sollyset – en for hver avdeling,

En digital fortelling fra barnehagen sin stand på Torgdagen i Dyrøy.


Barnehagen skal satse mye på digitale ferdigheter fra nå av, som svar til et krav som ligger i loven og rammeplanen. Ferdigheter innen det digitale skal betraktes på lik linje med alle de andre syv områder:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Nå synliggjøres dette gjennom et nytt rammeverk fra Utdanningsdirektoratet.
«De grunnleggende ferdighetene har til nå ikke blitt tilstrekkelig ivaretatt i læreplanene», hevder Senter for IKT i utdanning.

Mange innenfor barnehagebransjen gruer seg til å ta i bruk det digitale i mer enn det som er strengt nødvendig til å lage dokumentasjon. IKT er dessuten betraktet som en av de store «tidstyver», grunnet trege maskiner og lite brukervennlig programvare.

Én løsning som mange adopterer og som programmet SO1BK tok inn i barnehagen vår, er iPad lesebrett. Dette er lynraskt, alltid tilgjengelig, lett bærbart – også på tur, og meget brukervennlig. Her kan du se resultat av noen kjappe forsøk kjørt mens Torgdagen foregikk.

Tekst, foto og film: Italo Profeti

Det store steget

Hvor vi skal bo og arbeide er blant de store valgene i livet. Hva påvirker slike valg?

Er du klar til å slippe taket... og prøve noe nytt?

«For min del, så tror jeg aldri at jeg hadde gått så tidlig ut og starta min egen bedrift dersom jeg hadde bodd i Oslo. Hadde ikke turt. For det er så mye lettere å bli synlig her. Det er mye lettere å få oppdrag (..) I Oslo skal det mye til for å skille seg ut. (…) I denne forbindelsen slo det meg: Hvorfor være ordinær i Oslo når du kan være stjerne i Finnmark?» (Birgitta)

«Birgitta» er en av de intervjuede i Mai Camilla Munkejords doktorgrad «Hjemme i nord», som studerer innflyttere i Vadsø og Havøysund i Finnmark. De som velger å flytte mot strømmen får lite oppmerksomhet i forskning og media, ifølge Munkejord som har sett nærmere på de som velger å flytte til – ikke fra – et sted. Hennes forskning viser at kyststeder som f.eks. Vadsø er gjennomsiktige og kompakte, og det er derfor kort vei til makt og innflytelse. Mange innflytterkvinner opplever dermed at de har flere muligheter på arbeidsmarkedet, og også i lokalpolitikken og generelt i lokalsamfunnet. Du kan treffe Mai Camilla Munkejord på Dyrøyseminaret 2012 (18.-19. september).

Mai Camilla Munkejord har skrevet en doktorgrad som viser at mange kvinner opplever at de får flere muligheter når de flytter til Finnmark. Det kan vel gjelde Troms også? Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Her i Dyrøy (Troms) finnes det også mange muligheter for de som vil starte noe nytt. Akkurat nå er en godt etablert frisørsalong til salgs i Brøstadbotn sentrum, kanskje er det nettopp denne sjansen noen har ventet på? Hvis du er nysgjerrig på Dyrøy kan du lese mer her eller titte i dette fotoalbumet.

Hvorfor være ordinær i Oslo når du kan være stjerne i… Dyrøy?

Nye perspektiver på Dyrøyseminaret 2012

Bildet er fra Dyrøyseminaret 2010 da hele salen lyttet til ungdomsforskerne fra Lysekil. Vi får høre flere unge røster i år.

Årets Dyrøyseminar går av stabelen 18.-19. september og har fått tittelen «Nye perspektiver – unges makt og medvirkning i lokalsamfunnsutvikling«. Temaet er inspirert av egne utfordringer og av utredningen NOU 2011:20 «Ungdom, makt og medvirkning» som ble presentert for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet før jul.

Hører vi etter?
Har de unge, nye stemmene plass i vårt arbeid med lokalsamfunnsutvikling? Hvem er de? Og hører vi etter? Rapporten peker på at ungdom i liten grad er med på å utforme framtidas samfunn, og at de verktøy vi bruker for å oppnå medvirkning, er for dårlige. Også i Midt-Troms er det en utfordring å mobilisere blant ungdom, og gi unge reell innflytelse i prosesser som berører dem. Vår region har store utfordringer med fraflytting, arbeid, utdanningsnivå og medvirkning – uten engasjert ungdom vil vi ikke lykkes med ønsket utvikling i regionen.

På talerstolen i Dyrøy vil unge, nye røster være de som får taletid; nye gründere, unge ildsjeler, ungdomspolitikere, nye forskerstemmer og unge debattanter fra inn- og utland. Vi vil sette fokus på emner som er viktige for ungdoms motivasjon til å bo og arbeide i små lokalsamfunn; påvirkningskraft, mobilitet, digitalisering, flerstedsidentitet, stedsuavhengig arbeid og ungt entreprenørskap.

Regional ungdomssamling
Seminarets målgruppe er politikere, byråkrater, prosjektledere og alle andre som er opptatt av lokalsamfunnsutvikling og distriktspolitikk. Nytt av året er en egen regional ungdomssamling på dag to. Vi vil at ungdom i regionen skal få ta del i Dyrøyseminaret på en spesiell måte. Mer om dette kommer.

Også årets Dyrøyseminar skal stå for innovasjon i form og markedsføring. Moderne teknologi skal omsettes i praktisk bruk. Det tilrettelegges for digital deltagelse underveis, og seminaret webcastes slik at de som ønsker det kan følge foredrag og debatter når det passer dem. Markedsføring gjøres i nye kanaler og formater; videoblogg, pad-versjon av program, sosiale medier m.m.

Fullstendig program og en egen applikasjon for påmelding kommer snart på nettsida vår! Følg med for flere nyheter i dagene som kommer.