Case Dyrøy

Susan Halford, University of Southampton

Vi er litt stolte over at vår tankegang og våre arbeidsmetoder vekker interesse hos andre, til og med utenfor landegrensene. I dag gjennomførte vi et videomøte med professor Susan Halford fra Universitetet i Southampton. Vi ble introdusert for henne via førsteamanuensis Aud Obstfelder fra UiT som også er blitt en samarbeidspartner i ett av våre prosjekter. Disse to har det til felles at de forsker på bruken av ny teknologi i helse- og omsorgsfeltet. Hva skjer i organisasjonene når man introduserer nye arbeidsverktøy, hvordan påvirker det kommunikasjonen, hvordan endres arbeidsmetodene og hvilke prosjekter lykkes? Vi håper å få Susan Halford med på laget når vi skal jobbe med innovasjoner i Dyrøysamfunnet og har allerede avtalt et nytt, fysisk møte i april.

Verdenspremiere i Nordavindshagen

Torsdag denne uken er det verdenspremiere i Nordavindshagen. Brøstadbotn Barokk Band er en nyskaping med tradisjonelle røtter og framtidsrettede vyer. Initiativet kommer fra barokkoboisten Anna Starr, en verdensborger, bosatt i Dyrøy. Dyrøyseminarsenteret bidrar til at flest mulig kan følge den historiske hendelsen – fra hvor som helst – gjennom live streaming av hele konserten. Kulturopplevelser kan også være stedsuavhengige! Følg denne linken om du vil være publikum.

Konsertplakaten antyder både tradisjon og innovasjon.

Visitas og visittkort

Biskop Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas har nettopp vært på bispevisitas i Dyrøy menighet. På Elvetun skole fikk han blant annet høre dette diktet som en av elevene har skrevet. Det er ingen annen sammenheng mellom besøket og denne teksten enn at vi kom til å diskutere forskjellen mellom en «visitt» og en «visitas». Noen mente forskjellen besto i at i førstnevnte tilfelle er det mora di som kommer på besøk, i det andre tilfellet er det svigermor. Med det som bakteppe, kan det jo høve å vise fram våre nye Visittkort ansatte Dyrøyseminarsenteret KF

View more presentations from maritae77

«>visittkort!