Tro og tvil

Lokalsamfunnsutvikling er en utholdenhetsprøve. Å holde fokus på utvikling, endring og framgang samtidig som pilene peker nedover og statistikken forteller at du er dømt til å mislykkes, er en oppgave for spesielt interesserte. Prognosene lover oss at det ikke vil gå bra.

Man må ha tro før man kaster seg ut i det...

Brenner kommer straks i TV-ruta med sitt program «Historier fra vårt land», denne gang med temaet Hvorfor bo på bygda? Han peker i bloggen sin på det vanskelige språket, de håpløse ordene, vi bruker når vi omtaler bygda. Vi har tidligere skrevet om samme tematikk. Vi går sikkert i samme fella selv.

Ingen som har sitt liv og virke i bygde-Norge ønsker å bli omtalt som idealister, ildsjeler eller alternative. Dette er vårt valg. Må vi høre «suksess-historier» fra bygda for å «overbevise» verden om at det er mulig å leve et fullverdig liv utenfor storbyene? Det finnes god forskning både på flyttemotiver og hva som får folk til å bli. Det er det hverdagslige som er avgjørende, ikke det ekstraordinære.

Er ikke det nok? Gikk vi i fella nå?