Doktor, doktor!

Vi er så stolte over at to Dyrøyværinger er tatt opp som doktorgradsstipendiater ved Studiesenteret Finnsnes!

Nå blir det stedsuavhengig forskning på Ragnvald de neste tre årene.

Totalt tre doktorgradsarbeider skal produseres i løpet av de neste tre årene, innen natur-, kultur- og kunnskapsbasert næringsutvikling i nord. Den første av Carina Olufsen, de to sistnevnte av far og datter, Ragnvald og Ingvild Storvoll. At de to nå skal bli forskerkolleger ser de ikke som et problem.
– Det er vel ikke så mange plasser i Norge hvor far og datter har gått i gang med en doktorgrad samtidig. Selv om vi skal jobbe med helt forskjellige prosjekter, har de noe med hverandre å gjøre. Vi kommer til å ha et faglig samarbeid, og det er jo spennende, sier Ragnvald Storvoll i et intervju med Troms Folkeblad.
Ingvild Storvoll mener det vil være fordelaktig at man kjenner noen som vil følge det samme opplegget og slite med de samme utfordringene.
– Samtidig så tror jeg ikke vi vil oppleve i så stor grad at vi er far og datter, spesielt siden vi kommer til å jobbe med forskjellige ting. Det åpner for noen muligheter, som at man kan jobbe i lag, mener Ingvild.

Forskermiljø i Midt-Troms
Begge er positive til å etablere et forskningsmiljø på Finnsnes.
– Det er på høy tid. Det er fullt mulig å tenke også en distribuert tanke der det også er et FoU-miljø knyttet til Midt-Troms, mener Ragnvald.
– Absolutt. Det kan bidra til flere kunnskapsarbeidsplasser i Midt-Troms, som igjen vil ha andre positive ringvirkninger som rekruttering av nye innbyggere og for å få kvalifisert arbeidskraft til vår region, sier Ingvild til folkebladet.
Studiesenteret Finnsnes har utlyst stipendene i samarbeid med Universitetet i Tromsø, etter at Sparebank1 Nord-Norge ga 5,7 millioner kroner fra sitt gavefond. Ved Studiesenteret er de svært glade for å ha forskningstrioen på plass.
– Det er utrolig viktig at senteret får markert seg og får være med i kunnskapsutviklingen i nord. Dette synliggjør at du faktisk
kan nå helt til topps ved å studere på Finnsnes, sier daglig leder Mariann Hansen Sundstrøm. Ei prosjektgruppe skal assistere studentene gjennom tre år. Gruppen består av Jens-Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik og Svein Jentoft. Alle tre er professorer ved Universitetet i Tromsø.

Ragnvald Storvoll skal i denne perioden ha 60 prosent permisjon fra sin stilling som daglig leder i Dyrøyseminarsenteret KF.