Læring møter bank

Vi bør klør oss mer i hodet og reflektere over egen arbeidsplass. Her ser vi Bengt Starrin i ett av få rolige øyeblikk på podiet.

SpareBank1 Nord-Norge slapp for fire år siden forskere inn på arbeidsplassen, resultatet er to ferske doktorgradsavhandlinger om Læringsdrevne Arbeidsplasser i Nord.

I går inviterte Universitetet i Tromsø og SNN til konferanse der funnene ble presentert, oppsummert og utfordret. Odd Arne Thunberg og Yngve Antonsen oppsummerte fire års arbeid på 50 minutter – en prestasjon i seg selv – og viste blant annet til at begrepet opplæring står sterkere enn læring, og at det kan blir mer styring enn ledelse i en veldig stor organisasjon.

På podiet sto flere foredagsholderne fra inn- og utland med ulike perspektiv på læreprosesser, læringskulturer og motivasjon. Bengt Starrin bød banken opp til dans, bokstavelig talt, mens Tony Ghaye utfordret tilhørerne til å reflektere positivt omkring egen arbeidsplass og egne styrker. I salen satt også en del fra Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenterets lærende nettverk, deriblant utviklingssjef Maria Vikingsson fra Lysekil kommune som holdt innlegg om erfaringer fra prosjektet «lærende kommune», og rådmann Knut Underbakke fra Rennesøy kommune i vest. En av artiklene i doktorgradsarbeidet har omhandlet de svært ulike erfaringene en kommune som Lysekil, og banken har hatt med verktøyet kafédialog. Vi merker oss at forankring i toppledelsen er viktig i slike prosesser. Det tar vi med oss videre nå som vi kanskje skal teste dette på hjemmebane.

Rådmann Knut Underbakke fra Rennesøy (t.v.) og professor Tony Ghaye, Reflective Learning UK.