I dag er det FÅR!

Nå er tida utrygg for et hvert FÅR!

Lokal identitet, lokale råvarer og matkultur står i fokus på Fårikålfestivalen 2011.  Vi er stolte over innovasjon i landbruket og sauenæringa. Det er et mål å ha ei bærekraftig og viktig næring i vår region også i framtida.

Fårikålens nasjonale festdag feires hvert år på den siste torsdagen i september. Dette er utgangspunktet for Fårikålfestivalen i Dyrøy, som i 2011 arrangeres for fjerde gang. Fårikålen ble på 70-tallet kåret til Norges ubestridte nasjonalrett og er et sterkt symbol på norsk matkultur. Prosjektet 2017 ønsker å bygge opp under denne matkulturen gjennom både folkelige og faglige arrangementer, som utstillinger, konserter og seminarer. Her skal være noe for liten og noe for stor, for proff og amatør, og for bygdefolk og naboer. Du får mange ulike vinklinger på matkultur og mattradisjoner – alt i en ramme av begeistring og entusiasme!

Fredag settes fokus spesielt mot bønder som har behov for å lære om miljøplan. Andre del retter seg mot bønder, politikere og andre som er interessert i naturbasert lokalsamfunns- og næringsutvikling i Dyrøy

Velkommen til Fårikålfestivalen 2011. Les mer her.