Arvid Hanssen som særemne?

Arvid Hanssen

Går du på videregående og skal velge særemne i norsk denne høsten? Kanskje kan Arvid Hanssens forfatterskap være noe for deg? Arvid Hanssen dokumentasjonssenterbidrar med veiledning og tilrettelegging for elever og studenter, og her er det mange emner å ta av, enten du er i grunnskole eller på videregående.

Med sin omfangsrike produksjon er Arvid Hanssen en av etterkrigstidens mest markante nordnorske forfattere. Hans produksjon på mer enn 50 utgivelser fordeler seg på 10 lokalhistoriske bøker og skrifter; 14 barne- og ungdomsbøker; 10 diktsamlinger; 11 romaner og 7 manus for scene og film. Bøkene hans er oversatt til svensk, dansk, tysk, samisk og lulesamisk. Tekstene hans appellerer til både unge og eldre lesere, og har blitt lest og fortolket av både teologer, psykoanalytikere og historikere.

Diktsamlingene på 70-tallet og samarbeidet med musikeren Tone K. Knutsen og Hålogaland Teater var en viktig del av den nordnorske visebølgen, og som lyriker og visedikter var Hanssen identitetsbærer for mange nordlendinger. Han var rotfestet i det Nord-Norge han nesten alltid skildret, men for han selv hadde tekstens indre rom ingen geografiske grenser. Han satte sin ære i å gjenskape vakre stemningsbilder fra nordnorsk natur, samtidig som han kunne fremkalle de uhyggeligste sidene ved vinterstormen og mørketiden. Hans sympati for de svakeste i samfunnet vises gjennomgående i hans verk. Sentralt i flere av tekstene er skildringen av sterke kvinneskikkelser. Han hadde inngående kjennskap til den nordnorske fiskerbonden, og ikke minst det slit og de kvaler hun hadde i de lange vintermånedene mens mannen var borte på fiske. Med bakgrunn i egen oppvekst skildret Arvid Hanssen også mye av diskrimineringen den samiske befolkningen ble utsatt for.

En yngre utgave av forfatteren Arvid Hanssen.

Hanssens mest kjente roman, Søsken på Guds jord, ble filmet i 1982, og vakte oppsikt med sine sterke skildringer av fattigdom og de handikappedes kår på den nordnorske landsbyga. Som forfatter vektla han også de mørke sidene ved nordnorsk historie, og i 1990 ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris for romanen Fader Armod.

Med oppvekst på 30-tallet var Arvid Hanssen et unikt tidsvitne for sine skildringer av både fattigdom, sviktende omsorg og ikke minst et dårlig fungerende helsevesen. Samtidig arbeidet han som prosaist hardt med å skildre overlevelsesevne og menneskelig godhet i disse små samfunnene. Oppveksten ga han en dobbelthet som la grunnlaget for alt han uttrykte i sine tekster. Som forfatter var han i en særskilt posisjon til å kunne skildre hva han selv hadde sett med egne øyne.

Oversikt over Arvid Hanssens forfatterskap får du på nettsiden, og her finner du også kontaktinformasjon til oss. Studenter på universitetsnivå som vil bruke arkivert materiale, er også hjertelig velkomne til å ta kontakt.