Hva gjør vi med ufrivillig deltid?

Mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. I Dyrøy kommune vil vi gjøre noe med det. I et samarbeid med tillitsvalgte og ledere i pleie- og omsorgstjenesten har vi fått en viss oversikt over ønsker og behov blant de ansatte, og utformet en søknad til NAV som utlyser midler for å begrense ufrivillig deltidsarbeid. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttaler at dette er et satsingsområde for regjeringen.

Dyrøy kommune vil ha mer omsorg på heltid.

En god kompetansekartlegging er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Her har LØKTA gjort en meget god jobb med å utarbeide en «Veileder for kommunal kompetansekartlegging i helse- og omsorgstjenestene». Utfordringen deretter består i å finne løsninger som svarer til både arbeidsgiver og arbeidstakernes behov. I vår søknad har vi skissert ulike tiltak som både enkeltvis og samlet kan gi rom for at flere får økt sine stillinger. Stikkord her er kompetanseheving, videre/etterutdanning, prosjektarbeid, bruk av digitale verktøy, økt grunnbemanning og bedre samarbeid på tvers av kommunale etater og budsjetter. Uansett hva svaret på søknaden skulle bli, har den gode tverrfaglige prosessen vi har vært igjennom gitt verdifull informasjon og inspirasjon til å jobbe videre med problematikken. Vi krysser fingrene!

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net