Historiene vi sjelden forteller

– Det er sannsynligvis en fordel å bli gammel i distriktet. Det sier professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø. Han mener at du sannsynligvis får bedre eldreomsorg i distriktet enn i byene, til tross for at det kan være mangel på kvalifisert arbeidskraft i distriktene i Troms. Årsaken er ansatte med lokal kunnskap og kjennskap til de gamle og deres familier.

Små lokalsamfunn gir god omsorg.

Historien bekreftes av en trivelig radiostemme fra omsorgssenteret i Dyrøy. Hildur Danielsen (88) bekrefter påstanden til professoren, og får støtte av enhetsleder i pleie- og omsorgstjenesten, Eli K. Pedersen. Radioinnslaget som gikk på lufta denne uka er et eksempel på gode fortellinger fra vårt eget lokalsamfunn og fra en av våre største arbeidsplasser. De hører vi alt for sjelden. At postmannen legger merke til at posten ikke er tatt inn i et hus, og varsler hjemmetjenesten slik at de kan titte innom, er ikke det en god kvalitet ved et lite samfunn?

Professor Nils Aarsæther kjenner Dyrøy godt. Han har vært initiativtaker til at Høstseminaret ved Universitetet i Tromsø tre ganger har vært arrangert utenfor byen, her hos oss på Dyrøyseminaret.

Hva kan det bety for oss og våre omgivelser hvis vi blir flinkere til å fremheve det som er bra? I Dyrøy har vi for eksempel hatt mange flinke, unge gutter som sommervikarer i pleien i sommer. Det har vært bra! Helse i Dyrøy er også involvert i mange prosjekter som er under utvikling, i søknadsprosess eller igangsatt. Lederne har vilje til å tenke nytt og ta utfordringene som ligger foran oss. Det liker vi!

Selvsagt er det utfordringer i omsorgstjenesten i distriktet også. Enhetslederen i Dyrøy peker i radioinnslaget på utfordringen ved å skulle gi god omsorg og pleie til noen som er dine egne naboer, venner eller familie. Det kan bidra til at de ansatte yter mer enn de burde, og blir slitne. Vi sender noen gode tanker til ansatte og brukere ved omsorgssenteret i Dyrøy og takker for den gode fortellingen. Er du flink til å framheve det som er bra med din arbeidsplass?

Hele klippet finner du her.

Image: worradmu / FreeDigitalPhotos.net