Kommunestyremøte idag

Siste kommunestyremøte for sommerferien er idag i Dyrøy. Her er det flere viktige saker. En av disse er sak 18/11 – Årsoppgjør 2010 – Dyrøyseminarsenteret KF. For å lykkes i utviklingsarbeid er det avgjørende med politisk legitimitet og forankring. Idag var det orientering med påfølgende dialog om satsingen i Dyrøyseminarsenteret. Her kan du lese sakspapirene til dagens kommunestyremøte.

Varaordfører Ronny Nordahl var opptatt av ungdom

Det kom flere innspill fra politikere som viste stort engasjement – spesielt i forhold til barn og unge. Prosjekt og unike satsinger rettet mot denne gruppen var et uttalt ønske fra talerstolen, blant annet formidlet varaordfører Ronny Nordahl dette.  Samsnakk Dyrøy er et viktig prosjekt som Dyrøyseminarsenteret har bidratt til. Fokus i prosjektet er å styrke dialog mellom foreldre og med foreldre og hjelpeapparatet. Videre jobber Dyrøyseminarsenteret i forhold til videreutvikling av prosjektsatsingen på Ungdomsforskere. Som et konkret resultat av prosjektet var en av våre ungdommer i praksis på Avikom .

I tida som kommer skal vi jobbe tett med barnehage, skole, helsesøster, folkehelsekoordinator, barnevern og andre, både internt og eksternt for å bidra til sterk og god satsing for våre unge.