En ekstra verdi for deg?

Ole Magne Kolstad er konstituert direktør ved Nord-Norges Europakontor.

– Når vi selger inn våre budskap i Brüssel, må vi vise til «added value for Europe», sa Ole Magne Kolstad i sitt innlegg på småbykonferansen i går. Han er konstituert direktør ved Nord-Norges Europakontor. Dette var tydeligvis dyrekjøpt lærdom. Kolstad beskrev nemlig først et forsøk på å presentere regionen vår i Brüssel ved hjelp av følgende «poetiske» linjer:

Kaldt. Vått. Lange avstander. Dårlig infrastruktur. Markedet er langt unna. Lite folk. Lav kompetanse. Arbeidsledighet. Mangel på arbeidskraft. Vanskelig geografi. Mangel på kapital. Mørkt.

Nord-Norge er vel knapt den eneste regionen i Europa som kan beskrives slik, og det møtet var fort over, for å si det sånn. Nord-Norgeskontoret er samlokalisert med den nordsvenske og den nordfinske delegasjonen i Brüssel. De jobber sammen under paraplyen NSPA (Northern sparsely populated areas). Nettverkets målsetting er å synliggjøre og etablere forståelse i EU for utviklingsmuligheter og utfordringer karakteristisk for Europas nordligste regioner.

Hvordan selger vi våre ideer i Brüssel? Og hvordan selger vi dem hjemme?

Kolstad hadde innspill til salen på temaet attraktivitet og inkludering, basert på egne erfaringer når han flyttet til Brüssel.
– Hvorfor skulle noen bosette seg hos dere? Hvor enkelt er det? Hvor villige er førstelinjetjenesten i deres kommune til å snakke engelsk? Hvor villige er kommunen til å informere om rettigheter? Kan dere samarbeide med NAV og UDI for å ta bedre imot tilflyttere?
Kolstads budskap var å fokusere mer på hva mennesker kommer med, ikke hvor de kommer fra! Akkurat som han måtte gjøre i Brüssel. Til sist oppfordret han publikum til å feste et kamera på hodet og undersøke hvordan man faktisk blir møtt som ny i deres kommune. Kanskje oppdager vi at vårt lokalsamfunn har en added value for tilflyttere – eller kanskje ikke.

Ole M. Kolstads presentasjon fra konferansen.

Image: dan / FreeDigitalPhotos.net