De stedsuavhengige

Blir de stedsuavhengige ansatte holdt utenfor?

Har de stedsuavhengige ansatte en svakere stilling enn arbeidstakere som sitter nærmere lederen? Et ubehagelig spørsmål som bør belyses. Informasjon fra intervjurundene i forprosjektet «stedsuavhengige arbeidsplasser» antyder at ansatte som ber om å få utføre jobben fra et annet sted, selv må bære mye av ansvaret for å etablere rutiner for informasjonsutveksling og sørge for god kommunikasjon opp mot hovedkontoret, kolleger og kunder. Noen peker også på at man kan bli forbigått når interessante arbeidsoppgaver skal fordeles, eller opplæring og kurs gjennomføres. Det skal ikke være forskjell på ansatte avhengig av hvor arbeidet utføres. Har man tatt høyde for en mer mobil arbeidsstokk i gjeldende avtaleverk mellom arbeidstakere og arbeidsgivere?

Dyrøyseminarsenteret setter fokus på temaet og ønsker innspill om eventuelle svakheter i dagens system. Vi bruker sosiale media for å starte diskusjonen. Bidra gjerne på Twitter eller gå til åpne spørsmål og svar på LinkedIN. Har du testet denne muligheten for å stille spørsmål til nettverket ditt? Under fanen «more» på LinkedIN finner du overskriften «answers». Her kan du stille åpne spørsmål til dine kontakter, og til nettverket for øvrig. Spørsmålene kategoriseres etter tema. Du kan også svare på spørsmål fra andre – vær eksperten!

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net