To gode naboer

Gunnar Sæbø skal drive Salangens stedsuavhengig-prosjekt.

Vi registrerer med glede at vår gode nabo, Salangen kommune, skal legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser. Gunnar Sæbø er tilsatt på tilflytterkontoret og skal ha ansvaret for prosjektet. Det er en spenstig satsing som vi håper de lykkes med! At vi er flere som trekker i samme retning, er bare bra. Sammen kan vi jobbe for holdningsendringer blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Stedsuavhengig arbeid kan utføres fra hvor som helst, bare det ligger til rette med lokaler, fiber og annen infrastruktur. Hodene våre er oftest det største hinderet. Vi regner med at vårt besøk i formannskapet i Salangen tidligere i vinter er medvirkende årsak til den offensive satsingen. Der diskuterte vi blant annet forutsetninger for å lykkes med fjernarbeid. Nå venter vi spent på hvem som er neste kommune ut!