Internasjonal dag

Enkelte arbeidsdager er veldig annerledes. En italiensk og en tysk familie besøker Dyrøy i disse dager, på jakt etter nye muligheter. Den tyske forbindelsen kommer via prosjektet Det gode liv, der vår egen Arne Ivar Hanssen er med. Den italienske kontakten er et resultat av trivselsarrangementet FOX, «Bygda på tur» i Tromsø. I løpet av dagen i dag og i morgen knyttes det mange kontakter med næringsaktører og nettverk, både i Dyrøy og nabokommunene, barnehager og skoler får besøk – og tomme hus besiktes. Vi tar rollen som vertskap på alvor og håper alle har hatt fine opplevelser sammen med oss. Velkommen tilbake!

Blide gjester og vertskap utenfor Nordavindshagen i dag.