To gode naboer

Gunnar Sæbø skal drive Salangens stedsuavhengig-prosjekt.

Vi registrerer med glede at vår gode nabo, Salangen kommune, skal legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser. Gunnar Sæbø er tilsatt på tilflytterkontoret og skal ha ansvaret for prosjektet. Det er en spenstig satsing som vi håper de lykkes med! At vi er flere som trekker i samme retning, er bare bra. Sammen kan vi jobbe for holdningsendringer blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Stedsuavhengig arbeid kan utføres fra hvor som helst, bare det ligger til rette med lokaler, fiber og annen infrastruktur. Hodene våre er oftest det største hinderet. Vi regner med at vårt besøk i formannskapet i Salangen tidligere i vinter er medvirkende årsak til den offensive satsingen. Der diskuterte vi blant annet forutsetninger for å lykkes med fjernarbeid. Nå venter vi spent på hvem som er neste kommune ut!

Hvem er vi…?

Og hvor går vi…? Store spørsmål, men veldig interessant å bli utfordret på. Vi fikk brynt hodene våre skikkelig i går da vi hadde besøk av Susan Halford fra universitetet i Southampton. Med bakgrunn som geograf, er hun særlig opptatt av hvordan steder skapes – og skapes igjen. Hvor er Dyrøy om ti år, spurte hun? Vi må antakeligvis fordøye spørsmålene før vi er i stand til å gi svarene. Sammen med forskerkollega Aud Obstfelder fra Universitetet i Tromsø arbeider Susan i det spennende feltet mellom sosiologi, helse og IKT. Noen av våre nye prosjekter ligger akkurat i dette skjæringsfeltet, og vi håper å få både forskere og studenter fra Tromsø og Southampton med på laget videre. Og kanskje får vi om litt holde en forelesning for studenter i Southampton i faget «web science«. Det blir utrolig spennende! Da bruker vi selvsagt videokonferanse.

F.v.: Bente Norbye (førstelektor ved desentralisert sykepleierutdanning, UiT), Aud Obstfelder (førsteamanuensis Helse- og omsorgsfag, UiT) og Susan Halford (Professor, School of Social Sciences, University of Southampton).

Påskenøtter

Vi legger bak oss en strålende påske og konstaterer at sola fortsatt skinner utenfor kontorvinduet. Påskens store nøtt har vært å knekke strategien for bruk av sosiale medier. Det har resultert i et strategidokument som skal diskuteres denne uka. Så var det iverksettingen. Veien fra teori til praksis er tøff, særlig er det utfordrende å få et system på overvåking, måling og analyse av de aktivitetene vi setter i gang. Vi tester nå Sprout Social etter tips fra Yako.no, for å se om dette er verktøyet vi har savnet. Kombinert med Google Alerts og Google Analytics burde vi være godt skodd. Har dere andre tips?

Nå har vi beskrivelsen, så var det utførelsen...

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Denne uka får vi også besøk fra University of Southampton. Dyrøys langvarige og nytenkende utviklingsarbeid skal under lupen. Også våre nye prosjekter innenfor velferdsteknologi og helse vekker oppsikt. Ellers er vi veldig fornøyd med at vårt digitale studio skal brukes til veiledning av sykepleiestudenter, det er både effektivt og framtidsrettet.

I tenketanken

Det er helt greit at mange har tatt ferie. Litt stille tid til å tenke. Forrige uke var en hektisk uke med mye reising og aktivitet. Nå skal vi bruke litt av denne krafta til å utvikle nye ideer: Hva slags utviklingsprosjekter skal vi investere krefter i? Og kanskje like viktig; hvilke oppgaver skal vi avslutte? Hvem har kompetansen vi mangler? Kan vi måle effekter av det vi gjør, og hvilke måleverktøy er de beste? Å skolere seg i strategisk bruk av sosiale medier, har definitivt vært lurt. Utviklingen går så fort at det vi lærte for et halvt år siden, er utdatert. Yako har gitt oss påfyll og nye ideer til hvordan vi kan fronte stedsuavhengig-prosjektet. Se fram til mye nytt – og ha en god påske!

Den stille uke gir rom for å tenke store og små tanker.

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Internasjonal dag

Enkelte arbeidsdager er veldig annerledes. En italiensk og en tysk familie besøker Dyrøy i disse dager, på jakt etter nye muligheter. Den tyske forbindelsen kommer via prosjektet Det gode liv, der vår egen Arne Ivar Hanssen er med. Den italienske kontakten er et resultat av trivselsarrangementet FOX, «Bygda på tur» i Tromsø. I løpet av dagen i dag og i morgen knyttes det mange kontakter med næringsaktører og nettverk, både i Dyrøy og nabokommunene, barnehager og skoler får besøk – og tomme hus besiktes. Vi tar rollen som vertskap på alvor og håper alle har hatt fine opplevelser sammen med oss. Velkommen tilbake!

Blide gjester og vertskap utenfor Nordavindshagen i dag.

På kaia i Harstad

På kaia i Harstad by Dyrøyseminaret
På kaia i Harstad, a photo by Dyrøyseminaret on Flickr.

Vi er på ny kraftsamling i Harstad. Kommunen satser på bred lederskolering på alle nivå, en satsing de garantert vil høste frukter av i framtida. Harstad mener at mellomledere må få en større og mer betydelig rolle, og flere skal se på seg selv som ledere i arbeidshverdagen. På ledersamlingen får de verktøy og inspirasjon til å gjøre jobben. Vi fra Dyrøy er med. Vi tar garantert med oss noen nye tanker hjem.

Stedsuavhengig tenkning er framtida

På side 3 i dagens Nordlys står følgende å lese: «I Dyrøy har det vorte satsa mykje på å utvikle kompetansearbeidsplasser basert på moderne teknologi. I følge ei fersk offentlig utgreiing er det nettopp slikt som vil bli etterspurt i framtida!» Nord-Norges største avis knytter satsinga i Dyrøy til en fersk utgreiing; «Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet» (NOU 2011:3) Vi er beæret! Det handler om vår framtid og framtida i hele Norge!